Savat

Savat

ZOOD FOYDALANISH SHARTNOMASI

Toshkent
17-avgust 2023-yil

Ushbu hujjat «ORIENTSWISS TASHKENT» mas’uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi qo’shma korxonaning muomalaga layoqatli jismoniy shaxslarga qaratilgan, O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 367 va 369-moddalarining tegishli qismlariga muvofiq holda ZOOD savdo rusumi ostidagi Servisni taqdim etish bo’yicha xizmat ko’rsatish Shartnomasini (keying o’rinlarda – Foydalanuvchi shartnomasi deb yuritiladi) tuzish uchun, ommaviy taklifi (ommaviy ofertasi) hisoblanadi.

Ushbu Foydalanuvchi shartnomasida ko’rsatilgan harakatlarning bajarilishi jismoniy shaxsning O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 365 va 370-moddalarining tegishli qismlariga muvofiq holda, ushbu Foydalanuvchi shartnomasida belgilangan shartlarda, tartibda va hajmda Xizmat ko’rsatish shartnomasini tuzishga shartsiz va so’zsiz roziligini tasdiqlash (qabul qilish) hisoblanadi.

1. SHARTLAR, TA’RIFLAR

Ushbu hujjatda foydalanilgan atamalar, agar kontekstda boshqacha ko’rsatilmagan bo’lsa, quyidagi ma’nolarga ega:

1.1.
Foydalanuvchi shartnomasi (yoki kontekstga bog’liq holda, Shartnoma) O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 360-moddasida ushbu atamaga berilgan ta’rif ma’nosida qo’shilish to’g’risidagi shartnoma bo’lgan, hamda O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 354-moddasiga muvofiq turli shartnomalar elementlarini o’z ichiga olgan (aralash shartnoma), ZOOD savdo rusumi ostida Servisni (keyingi o’rinlarda – ZOOD Servisi) taqdim etish bo’yicha xizmatlar ko’rsatish to’g’risida Shartnoma tuzish maqsadida, O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 369-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq ommaviy oferta bo’lgan, hamda O’zbekiston Respublikasi rezidentlari bo’lgan muomalaga layoqatli jismoniy shaxslarga yo’naltirilgan ushbu hujjatning matnidir. Shartnoma Mijoz ushbu ofertani ushbu Foydalanuvchi shartnomasining 3-bo’limida («ShARTNOMANI TUZISh TARTIBI») belgilangan tartibda qabul qilgan paytdan boshlab qonuniy kuchga kiradi.
1.2.
Tomon/lar - ushbu Shartnomaning Tomoni, ya’ni Operator va/yoki Mijoz, bundan keyin alohida Tomon va birgalikda Tomonlar deb yuritiladi.
1.3.
Operator – «ORIENTSWISS TASHKENT» mas’uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi qo’shma korxona (keyingi o’rinlarda – «ORIENTSWISS TASHKENT» MChJ QK), ushbu Shartnomaning Tomoni, O’zbekiston Respublikasining yuridik shaxsi, O’zbekiston Respublikasining 29.09.2022 yildagi (O’RQ-792-son) «Elektron tijorat to’g’risida»gi Qonunida ushbu atamaga berilgan ta’rif ma’nosida «Elektron savdo maydonchasining operatori», ushbu hujjat matnini ZOOD Servisini taqdim etish bo’yicha xizmat ko’rsatish to’g’risida Shartnomani tuzish maqsadida O’zbekiston Respublikasining rezidentlari bo’lgan jismoniy shaxslarga yo’naltiradi.
1.4.
Mijoz – ushbu Foydalanuvchi shartnomasida ko’rsatilgan va ushbu Foydalanuvchi shartnomasining shartlariga shartsiz va so’zsiz rozilik berishga (qabul qilishga) qaratilgan harakatlarni Foydalanuvchi shartnomasining 3-bo’limida («ShARTNOMANI TUZISh TARTIBI») ko’rsatilgan tartibda amalga oshirgan, va tegishli ravishda ushbu Shartnomaning Tomoniga aylangan, Zood Marketpleysi va/yoki Merchantning boshqa xizmat ko’rsatish kanallari orqali elektron tijorat doirasida Tovarlarni xarid qilishni amalga oshiradigan muomalaga layoqatli jismoniy shaxs (O’zbekiston Respublikasi rezidenti).
1.5.
Merchant – Tovar yetkazib beruvchi – Operator bilan tegishli ZOOD EKOTIZIMIGA qo’shilish shartnomasini tuzgan, ZOOD Texnologik yechimidan foydalangan holda Tovarlarni Zood Marketpleysi va/yoki o’zining Xizmat ko’rsatish kanallari orqali sotishni amalga oshiradigan yuridik shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor yoki o’z-o’zini band qiluvchi shaxsdir. Bunda, ba’zi holatlarda Operator ham Merchant sifatida harakat qilishi mumkin.
1.6.
Operatorning hamkor(lar)i (keyingi o’rinlarda Hamkor/lar) – tegishli faoliyatni amalga oshirish uchun barcha zarur va/yoki qo’llanuvchi litsenziyalar va/yoki ruxsatnomalarga ega bo’lgan, hamda Operator bilan shartnoma munosabatlariga ega bo’lgan banklar, mikromoliyaviy tashkilotlar, kredit byurolari, to’lov tashkilotlari, to’lov agentlari va subagentlari, protsessing, kliring va sug’urta tashkilotlari, pochta aloqasi va (yoki) tashish xizmatlari, etkazib berish xizmatlari, mas’ul saqlash yoki boshqa logistika xizmatlarini ko’rsatuvchi tashkilotlar, hamda boshqa tashkilotlar va/yoki yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar, xuddi shuningdek ZOOD EKOTIZIMI doirasida tegishlicha, to’laqonli va samarali ishlashi va/yoki bir-biri bilan o’zaro bog’liq xizmatlar to’plamini taqdim etish uchun Operator bilan tashkiliy-huquqiy, axborot-texnik va/yoki boshqa turdagi o’zaro hamkorlikni amalga oshiruvchi, shuningdek ZOOD EKOTIZIMIning tegishlicha, to’laqonli va samarali ishlashi uchun boshqa huquqiy va faktik harakatlarni amalga oshiruvchi, Operator bilan bog’liq bo’lgan har qanday aloqador shaxslar.
1.7.
ZOOD EKOTIZIMI ishtirokchilari - Operator, Merchant, Mijoz, Hamkorlar.
1.8.
Zood Marketpleys (keyingi o’rinlarda - Marketpleys) – unga bo’lgan huquqlarning yagona egasi Operator va/yoki uning tegishli affillangan shaxsi bo’lgan, Mijozlarga ZOOD Interfeyslari orqali, Mijozning Buyurtmasi asosida shakllantiriladigan Mijozning tegishli Buyrug’i asosida Merchantlarning Tovarlarini masofadan turib xarid qilish imkonini beradigan telekommunikatsiya vositalari, raqamli va axborot texnologiyalari va dasturiy ta’minot to’plamidir. Marketpleysning Veb-va mobil Interfeyslari Operatorning tegishli veb-saytida joylashtirilgan. Har bir xarid Mijozning Maxsus shartlarni qabul qilishi asosida amalga oshiriladi.
1.9.
Xizmat ko’rsatish kanallari - Merchant o’z Tovarlarini ular orqali sotadigan savdo shoxobchalari, operatsion ofislar, o’z-o’ziga xizmat ko’rsatish terminallari, mobil ilovalar, internet-do’konlar, Internet tarmog’idagi veb-saytlar, masofaviy xizmat ko’rsatish tizimlari va/yoki Merchantning boshqa maxsus texnik vositalari.
1.10.
ZOOD interfeys(lar)i – Mijozga ko’rinadigan ZOOD Texnologik yechimining vizual qismi, shu jumladan: (1) Veb-interfeys (2) Mobil veb-interfeys, (3) Mobil ilova, shuningdek, ZOOD Texnologik yechimi doirasida amalga oshiriladigan yoki amalga oshirilishi mumkin bo’lgan, ular orqali Mijoz elektron tijorat doirasida Marketpleys va/yoki boshqa Merchantga xizmat ko’rsatish kanallari orqali tovarlarni xarid qilishi mumkin bo’lgan boshqa interfeyslar. ZOOD EKOTIZIMI doirasidagi barcha Operatsiyalar Mijoz tomonidan ZOOD interfeyslari orqali Mijozning farmoyishi asosida amalga oshiriladi.
1.11.
Shaxsiy kabinet - ZOOD Texnologik yechimi doirasida yaratiladigan va/yoki unga kirish huquqi Mijozga taqdim etiladigan ro’yxat yozuvi, u orqali Mijoz ZOOD Texnologik yechimi doirasida mavjud bo’lgan tegishli Operatsiyalarni bajarish uchun ZOOD interfeyslaridan foydalangan holda Topshiriq berishi mumkin.
1.12.
Buyurtma – Mijozning Shaxsiy kabinet orqali tovarlarni Marketpleys orqali sotib olish uchun shakllantirilgan so’rovi.
1.13.
Maxsus shartlar - Mijozning Buyurtmasiga asoslangan va Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali Tovarni sotib olish bo’yicha bitimni amalga oshirish uchun zarur bo’lgan to’lov jadvalini, Tovarni yetkazib berish/yetkazish shartlarini, jarimalar summalarini, to’lov muddatlarini va boshqa muhim shartlarni o’z ichiga olgan, ZOOD interfeyslari orqali Mijozning e’tiboriga yetkazilgan Tovarni sotish bo’yicha bitimning individual shartlaridir. Maxsus shartlarni qabul qilish Mijoz tomonidan ZOOD texnologik yechimida ko’zda tutilgan vositalar orqali amalga oshiriladi. Maxsus shartlar – oldi-sotdi shartnomasi yoki vositachilik sotuvi shartnomasining elementlari bo’lgan mustaqil shartnomadir.
1.14.
(Operatorning) Sayti – Operatorning Internet tarmog’idagi veb-sayti, u orqali, shu jumladan, ZOOD Texnologik Qaroriga kirish imkoniyati taqdim etiladi: https://zoodmall.uz/
1.15.
ZOOD EKOTIZIMI - yagona ZOOD savdo belgisi atrofida birlashgan, elektron tijorat, logistika va moliyaviy texnologiyalar sohasidagi, shuningdek, ushbu ekotizim doirasida amalga oshirilishi mumkin bo’lgan boshqa sohalardagi o’zaro bog’liq xizmatlar to’plamidan iborat bo’lgan, ushbu Shartnoma bo’yicha Operator tomonidan taqdim etiladigan, yagona ZOOD Texnologik echimida birlashtirilgan Operatorning va/yoki Operator Hamkorining servislari to’plami (keyingi o’rinlarda - Servis/lar).
1.16.
ZOOD Texnologik yechimi – ZOOD EKOTIZIMI doirasida ZOOD EKOTIZIMI ishtirokchilariga turli servislarni va xizmatlarni taqdim etish imkoniyatini ta’minlaydi, shuningdek, mavjud elektron kanallar va/yoki aloqa vositalari, shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda, elektron hujjat aylanish tizimlari orqali ZOOD EKOTIZIMI ishtirokchilari o’rtasida texnik, texnologik va axborot o’zaro hamkorligini ta’minlaydigan, unga mutlaq huquqlarning egasi Operator va/yoki uning tegishli Affillangan shaxsi bo’lgan telekommunikatsiya vositalari, raqamli va axborot texnologiyalari va dasturiy ta’minot to’plamidir.
1.17.
ZOOD Servisi - Operator tomonidan Mijozga taqdim etiladigan, ushbu Mijozga elektron tijorat doirasida Zood Marketpleysi orqali Tovarlarini sotib olish imkonini beradigan axborot-texnik, tashkiliy-huquqiy va/yoki boshqa vositalar va/yoki yuridik ahamiyati bo’lgan harakatlar, hamda raqamli, axborot-texnik, vositachilik, to’lov xizmatlari va boshqa turdagi xizmatlar majmuidir, shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda:
 • – Buyurtmani shakllantirish imkoniyatini ta’minlash;
 • – Mijozni raqamli identifikatsiyalash imkoniyatini ta’minlash;
 • – Zood Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali xarid qilinadigan Tovarlar uchun to’lovlarni qabul qilish xizmatlari;
 • – ZOODPay Servisini taqdim etish ;
 • Zood Marketpleysi va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali xarid qilinadigan Tovarlarni yetkazib berish xizmatlari ;
 • Marketpleys orqali Tovarlarni sotishda texnikaviy yordamni va Mijozlarni qo’llab-quvvatlashni, hamda Maslahat yordamini ta’minlash;
 • – ZOOD EKOTIZIMI doirasida amalga oshirilgan boshqa xizmatlar.
1.18.
ZOODPay Servisi – Operator tomonidan Mijozga taqdim etiladigan xizmatlar majmui, bu Mijozga Zood Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali elektron tijorat doirasida xarid qilingan Tovarlar uchun to’lovni amalga oshirish imkonini beradi, shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda:
 • – Tovarlarni kechiktirilgan to’lov bilan yoki bo’lib-bo’lib to’lash sharti bilan sotib olish imkoniyatini ta’minlash, ya’ni PAD xizmati, BNPL xizmati, x6 yoki x12 xizmatlari, hamda Tovarlarni kechiktirilgan to’lov bilan yoki bo’lib-bo’lib to’lash sharti bilan sotib olish imkonini beruvchi boshqa xizmatlar, shu jumladan, lekin bular bilan cheklanmagan holda, tovar iste’mol kreditlarini taqdim etish;
 • – Mijoz (Qarzdor) va Bank o’rtasida tuzilgan Mikroqarz shartnomasi asosida Tovarlarni kreditga sotib olish imkoniyatini ta’minlash;
 • – ZOOD EKOTIZIMI doirasida ZOOD Texnologik yechimi orqali amalga oshiriladigan yoki amalga oshirish mumkin bo’lgan boshqa kredit yechimlardan foydalanib Tovarlarni sotib olish imkoniyatini ta’minlash;
 • – E-KYC, Operator Skoringi va Bank Skoringi jarayonlarining o’tishi imkoniyatini ta’minlash.
ZOODPay Servisi doirasidagi xizmatlar Mijozga Mijoz Buyurtmasiga asosan Servis Interfeyslari orqali ishga tushiriladigan ZOODPay to’lov yechimi orqali taqdim etiladi . Operator ZOODPay Servisi doirasida xizmatlar ko’rsatganda, tegishli Merchantlar va/yoki Operatorning boshqa tegishli Hamkorlari uchun to’lov agenti vazifasini bajaradi.
1.19.
PAD xizmati (ingliz tilidan «pay after delivery» - yetkazib berilgandan keyin to’lash) - Marketpleys orqali sotib olingan Tovarlar uchun Operator tomonidan belgilangan muddatda to’lovni amalga oshirish imkoniyatini ta’minlaydigan Operatorning to’lov xizmati.
1.20.
BNPL xizmati (ingliz tilidan «buy now, pay later» - hozir sotib olish, keyin to’lash) – Marketpleys yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali uch oy (90 kun) ichida to’rt teng qismga bo’lib-bo’lib to’lash sharti asosida, Mijozdan Tovarning narxi uchun hech qanday qo’shimcha to’lovisiz to’lash imkoniyatini ta’minlaydigan Operatorning to’lov xizmati. Shu bilan birga, Tovar narxining birinchi qismini (birinchi to’lov) to'lash Tovarni Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko'rsatish kanallari orqali xarid qilish vaqtida amalga oshiriladi, keyingi to'lovlar esa oldingi to'lov amalga oshirilgan kundan boshlab 30chi kun undiriladi. Tovarning narxi, to’lov jadvali, har bir to’lovning miqdori va bitimning boshqa muhim shartlari Maxsus shartlarda ko’rsatiladi. Ayrim holatlarda Maxsus shartlarda aks ettirilgan yoki ZOOD interfeyslari orqali yoki boshqa yo'l bilan Mijozning e'tiboriga etkazilgan oldi-sotdi bitimining individual shartlari Mijoz turiga qarab Shartnomaning 4.6. badniga asosan bir biridan farq qilishi mumkin.
1.21.
x6 xizmati – Operatorning vositachilik haqini to’lagan holda Marketpleys orqali xarid qilingan Tovarni besh oy (150 kun) ichida olti teng qismga bo’lib-bo’lib to’lash imkoniyatini ta’minlaydigan Operatorning to’lov xizmati. Tovar narxining birinchi qismini (birinchi to’lov) to'lash Tovarni Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko'rsatish kanallari orqali xarid qilish vaqtida amalga oshiriladi, keyingi to'lovlar esa oldingi to'lov amalga oshirilgan kundan boshlab 30chi kun undiriladi. Tovarlarning umumiy qiymati, to’lov jadvali, har bir to’lovning miqdori va bitimning boshqa muhim shartlari Maxsus shartlarda ko’rsatiladi. Ayrim holatlarda Maxsus shartlarda aks ettirilgan yoki ZOOD interfeyslari orqali yoki boshqa yo'l bilan Mijozning e'tiboriga etkazilgan oldi-sotdi bitimining individual shartlari Mijoz turiga qarab Shartnomaning 4.6. badniga asosan bir biridan farq qilishi mumkin.
1.22.
x12 xizmati – Operatorning vositachilik haqini to’lagan holda Marketpleys orqali sotib olingan Tovar uchun birinchi to’lov amalga oshirilgan kundan boshlab o’n ikki oy ichida o’n ikki teng qismga bo’lib-bo’lib to’lash imkoniyatini ta’minlaydigan Operatorning to’lov xizmati. Bunday holda, birinchi to'lov Buyurtma berilgan kundan boshlab 30-kuni, keyingi to'lovlar esa avvalgi to'lov kunidan boshlab 30-kuni undiriladi. Tovarlarning umumiy qiymati, to’lov jadvali, har bir to’lovning miqdori va bitimning boshqa muhim shartlari Maxsus shartlarda ko’rsatiladi. Ayrim holatlarda Maxsus shartlarda aks ettirilgan yoki ZOOD interfeyslari orqali yoki boshqa yo'l bilan Mijozning e'tiboriga etkazilgan oldi-sotdi bitimining individual shartlari Mijoz turiga qarab Shartnomaning 4.6. badniga asosan bir biridan farq qilishi mumkin.
1.23.
ZOODPay to’lov yechimi – ZOOD Texnologik yechimining doirasida amalga oshirilgan, Mijozlarga ZOODPay Servisi doirasida Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali, to’lovni kechiktirib va/yoki bo’lib-bo’lib to’lash shaklida Tovarlarni xarid qilish imkonini beruvchi Operatorning telekommunikatsiya vositalari, raqamli va axborot texnologiyalari, dasturiy ta’minoti va jihozlari to’plamidir.
1.24.
Topshiriq – Mijoz tomonidan tuzilgan va ZOOD texnologik yechimi yordamida ZOOD interfeyslari orqali Operatorga uzatiladigan elektron buyurtma (elektron hujjat) bo’lib, u ZOOD texnologik yechimida mavjud funksiyalar doirasida amalga oshiriladigan tegishli Operatsiyalarni bajarish uchun asos bo’ladi va quyidagilarga yo’naltiriladi (shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda):
 • – Marketpleys orqali sotib olingan tovarlar uchun to’lov;
 • – E-KYC, Operator Skoringi va Bank Skoringi ketma-ket o’tishi jarayonini boshlash;
 • – Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali sotib olingan Tovarlar uchun to’lovni amalga oshirish maqsadida Kredit olish uchun Bank bilan Mikroqarz shartnomasini tuzish;
 • – Muddati o’tgan qarzdorlik yuzaga kelganda Mijoz (Qarzdor) Kartalarining barcha hisobraqamlaridan pul mablag’larini roziligisiz avtomatik tarzda yechib olish;
 • – tegishli Mikroqarz shartnomasi asosida Bank tomonidan Mijozga (Qarzdorga) kredit sifatida berilgan Tovar narxi miqdoridagi pul mablag’larini Tovar uchun to’lov sifatida Merchantning raqamiga keyingi o’tkazish uchun, Mijozning joriy hisobraqamidan (Kartasidan) Operatorga uning roziligisiz avtomatik tarzda yechib olish;
 • – sotib olingan Tovarni qaytarishda ushbu Foydalanuvchi shartnomasining ______ bo’limida ko’rsatilgan tartibda Kredit bekor qilingan holda, Mijozning joriy hisobraqamidan (Kartasidan) pul mablag’larini roziligisiz va avtomatik tarzda yechib olish;
 • – Pul qaytarish operatsiyasini amalga oshirish;
 • – ZOOD EKOTIZIMI doirasida amalga oshiriladigan yoki amalga oshirilishi mumkin bo’lgan boshqa Operatsiyalarning bajarilishi.
1.25.
Karta – O’zbekiston Respublikasi banki yoki O’zbekiston Respublikasining yoki boshqa davlatning qonunchiligiga muvofiq ish yurituvchi boshqa kredit yoki to’lov tashkiloti tomonidan chiqarilgan, O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq bank hisobraqamini yoki boshqa shunday ma’lumot hisobraqamini boshqarish imkonini beruvchi, bunday Karta egasiga bank yoki boshqa kredit yoki to’lov tashkiloti va Mijoz o’rtasidagi tegishli shartnoma asosida amalga oshiriladigan bank operatsiyalarini va boshqa ruxsat etilgan to’lov operatsiyalarini, shu jumladan ZOODPay to’lov yechimidan foydalangan holda Tovarlar uchun to’lovlarni, shuningdek, kredit bo’yicha qarzdorlikni qoplash uchun to’lovlarni amalga oshirish imkonini beradigan to’lov kartasi (jumladan, Visa, Mastercard kartalari yoki Servisning funksiyalari ular bilan ishlaydigan, mahalliy va xalqaro bo’lgan, boshqa har qanday to’lov tizimlarining kartalari).
1.26.
(Operatorning) vositachilik haqi - Tovarlarni bo’lib-bo’lib to’lash sharti bilan to’lash imkoniyatini ta’minlash uchun Mijozdan undiriladigan Operatorning vositachilik xaqi (ustamasi).
1.27.
Operatsiya – elektron tijorat doirasida Tovarlarni xarid qilishni ta’minlashga qaratilgan, Mijozning Buyurtmasi bo’yicha amalga oshiriladigan tegishli ZOOD EKOTIZIMI Ishtirokchilarning harakatlari majmuasi.
1.28.
Pul qaytarish operatsiyasi - Buyurtmaning Mijoz tomonidan bekor qilinishi tufayli yoki ushbu Foydalanuvchi shartnomasining 11-bo’limida («TOVARNI QAYTARISH») ko’zda tutilgan boshqa asoslar bo’yicha Mijoz tomonidan sotib olingan Tovarlar uchun to’langan pul summasini/uning bir qismini qaytarishga qaratilgan, Mijozning Buyurtmasi bo’yicha amalga oshiriladigan tegishli ZOOD EKOTIZIMI Ishtirokchilarining harakatlari majmuasi.
1.29.
Bank – bank faoliyatini amalga oshirish uchun tegishli litsenziyaga ega bo’lgan, Operator bilan tegishli shartnomaviy munosabatlarga ega bo’lgan va tegishli Mikroqarz shartnomasi asosida bunday Mijoz tomonidan Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali ZOODPay to’lov yechimidan foydalangan holda Tovarlarni sotib olishi (xarid qilishi) maqsadida Mijozga Kredit beradigan O’zbekiston Respublikasining banki.
1.30.
Mikroqarz shartnomasi - Bank va Qarzdor o’rtasida Kredit (mikroqarz) berish to’g’risida tuziladigan bank mikrokrediti berish to’g’risidagi ariza/bank mikroqarz shartnomasi.
1.31.
Kredit – O’zbekiston Respublikasining 20.04.2022 yildagi (O’RQ-765-son) «Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyaviy faoliyat to’g’risida»gi Qonunida ushbu atamaga berilgan ta’rif ma’nosida, Bank tomonidan Qarzdorga Mikroqarz shartnomasi shartlari asosida, milliy valyutada (so’mda), ushbu summani Operatorning/Merchantning hisobraqamiga keyinchalik o’tkazish uchun, Marketpleys orqali tovarlarni xarid qilish uchun Tovar narxi summasini Mijozning joriy bank hisobraqamiga (Kartasiga) bir martalik o’tkazish yo’li bilan taqdim etiladigan mikroqarz. Tuzilgan Mikroqarz shartnomasiga muvofiq, Tovar narxi (Kredit) summasiga foizlar hisoblanadi.
1.32.
Qarzdor – Bank u bilan tegishli Mikroqarz shartnomasini tuzgan Mijoz.
1.33.
E-KYC – (ingliz tilidan electronic «know your client» - Mijozingizni biling) - Mijozni masofadan raqamli identifikatsiyalash jarayoni, ya’ni Qoidalarda belgilangan talablar asosida, axborot tizimlaridan foydalangan holda, shu jumladan MYID tizimi orqali Mijozning shaxsini tekshirish va tasdiqlash jarayoni. E-KYC jarayoni tegishli shartnoma asosida Operatorning hamkori tomonidan amalga oshiriladi.
1.34.
MYID tizimi – «MyId» nomli mobil ilovasi orqali amalga oshiriladigan, shaxslarga bank xizmatlariga yoki boshqa xizmatlarga onlayn rejimida ruxsat berilgan kirish imkonini berish uchun, jismoniy shaxslarni yuzining biometrik parametrlari bo’yicha (yuzining geometriyasi bo’yicha) identifikatsiyalash va autentifikatsiya qilish imkonini beradigan telekommunikatsiya vositalari, raqamli va axborot texnologiyalari, dasturiy ta’minot va jihozlar to’plamidir. Ushbu ilova «UZINFOCOM Davlat axborot tizimlarini yaratish va qo’llab-quvvatlash bo’yicha Birlashgan integrator» MChJga tegishli bo’lgan axborot tizimi bo’lib, old tomondagi kameraga ega bo’lgan, Android va iOS operatsion tizimlarida ishlaydigan hamda Internet tarmog’idan foydalanish imkoniga ega bo’lgan mobil qurilmalar (smartfon, planshet yoki boshqa qurilmalar) uchun mo’ljallangan.
1.35.
Qoidalar – Tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg’in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo’yicha ichki nazorat Qoidalari (Adliya vazirligi tomonidan 23.05.2017 yilda 2886-son bilan ro’yxatga olingan) va «Mijozlarni raqamli identifikatsiyalash tartibi to’g’risida Nizom» (Adliya vazirligi tomonidan 30.09.2017 yilda 3322-son bilan ro’yxatga olingan).
1.36.
Operatorning skoringi - Operator tomonidan qo’llaniladigan (va agar mumkin bo’lsa, Bank bilan kelishilgan), raqamli statistik usullarga asoslangan, ya’ni ma’lumotlarni, shu jumladan Mijoz to’g’risidagi Kredit ma’lumotlarini qayta ishlash natijalari bo’yicha ballarni belgilashdan iborat bo’lgan Mijozning to’lov qobiliyatini dastlabki baholash tizimidir, uning asosida Operator (1) Mijozga BNPL, x6 yoki x12 xizmatlari doirasida Limit doirasida Tovarni bo’lib-bo’lib to’lash shartlari asosida sotib olish imkoniyatini taqdim etish to’g’risida qaror qabul qiladi yoki (2) keyingi Skoring qilish va Mijoz (Qarzdor) bilan Mikroqarz shartnomasini tuzish uchun, Bankka tegishli ma’lumotlarni taqdim etadi.
1.37.
Bankning skoringi - Bank tomonidan qo’llaniladigan, raqamli statistik usullarga asoslangan, ya’ni ma’lumotlarni, shu jumladan Mijoz to’g’risidagi Kredit ma’lumotlarini qayta ishlash natijalari bo’yicha ballarni belgilashdan iborat bo’lgan Mijozning to’lov qobiliyatini baholash tizimidir, uning asosida Bank Mijoz (Qarzdor) bilan Mikroqarz shartnomasini tuzishga qaror qiladi.
1.38.
Limit – pul ekvivalentida ifodalangan ma’lum limit, uning doirasida Mijoz Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali, ZOOD Texnologik yechimi orqali ZOOD EKOTIZIMI doirasida amalga oshiriladigan yoki amalga oshirilishi mumkin bo’lgan BNPL, x6, x12 xizmatlari yoki boshqa kredit yechimlari (shu jumladan Mikroqarz shartnomalari bo’yicha) bilan ko’zda tutilgan bo’lib-bo’lib to’lash sharti bilan Tovarlarni sotib olishi mumkin. Limitning miqdori E-KYC, Operator Skoringi va/yoki Bank Skoringi jarayonlarining o’tishi natijalariga bog’liq bo’ladi.
1.39.
Kredit ma’lumotlari - Mijozga tegishli bo’lgan, bunday Mijoz tomonidan tuzilgan kredit bitimlarining holati, berilgan ta’minot (garov, kafolat, kafillik, kreditni qoplamaslik xavfini sug’urtalash va boshqa ta’minot turlari) bo’yicha majburiyatlarning bajarilishi to’g’risidagi ma’lumotlar, shuningdek, Mijozning kreditga layoqatliligi, moliyaviy holati, to’lov qobiliyati, to’lov intizomi va boshqa xususiyatlarini aniqlashga yordam beradigan boshqa ma’lumotlar.
1.40.
Jarayonlarning qoniqarli o’tishi -
1.40.1.
E-KYC uchun – Qoidalarda belgilangan talablar asosida Mijozning tegishli hujjatlarini uning shaxsiga muvofiqligi yuzasidan tekshirish (taqqoslash) yo’li bilan Mijozni masofaviy raqamli identifikatsiya-lash (shaxsini aniqlash) jarayoni.
1.40.2.
Operator Skoringi uchun – Operator (1) Mijozga BNPL, x 6 yoki x 12 xizmatlari doirasida bo’lib-bo’lib to’lash shartlari asosida Tovarni sotib olishga ruxsat berish yuzasidan ijobiy qaror qabul qilishi yoki (2) ushbu Mijozni Bankka ehtimoliy Qarzdor sifatida tavsiya qilish uchun Mijozga yetarli ball berishi.
1.40.3.
Bank Skoringi uchun – Bank tomonidan Mijoz bilan Mikroqarz shartnomasini tuzishni ma’qullash uchun Mijozga yetarli miqdorda ball berishi.
Shunga muvofiq, yuqoridagi jarayonlarning «qoniqarsiz o’tishi» ushbu bandning 1.40.1 – 1.40.3 kichik bandlarida ko’rsatilgan har qanday talab va mezonlarga mos kelmaslikni anglatadi.
1.41.
Tovarlar – Merchant va/yoki Operator tomonidan Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali ZOOD texnologik yechimidan foydalangan holda sotiladigan Iste’mol tovarlari, shu jumladan mobil qurilmalar, shuningdek har qanday ishlar va xizmatlar, shu jumladan Raqamli mahsulotlar. Ushbu bandning maqsadlari uchun Raqamli mahsulotlar - intellektual mulk ob’ektlarining elektron nusxalari (raqamli tovarlar), shuningdek elektron axborot muhitida muayyan harakatlarni amalga oshirish yoki ashyoviy natijaga ega bo’lmagan muayyan faoliyatni amalga oshirish, shu jumladan Internet orqali amalga oshiriladigan turli xil axborot xizmatlarini sotib olish va/yoki ularga obuna bo’lishga oid xizmatlarni (raqamli xizmatlar) anglatadi.
1.42.
Cheklangan tovarlar – Merchant tomonidan O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi, Shartnoma, Hamkorlar qoidalari talablarini buzgan holda sotiladigan Tovarlar turlari, shu jumladan, lekin bu bilan cheklanmagan holda, Merchant tomonidan fuqarolik muomalasidan chiqarilgan yoki cheklangan muomalada bo’lgan tovarlarni sotish bilan bog’liq Tovarlar (shu jumladan, tovarlar sotishning o’zi).
1.43.
Tovar narxi – x6, x12 Xizmatlar yoki ZOOD Texnologik yechimi orqali ZOOD EKOTIZIMI doirasida amalga oshiriladigan yoki amalga oshirilishi mumkin bo’lgan boshqa kredit yechimlari (shu jumladan, Mikroqarz shartnomalari bo’yicha) usullaridan tashqari, har qanday to’lov usullari bilan amalga oshiriladigan Tovar uchun to’lovni amalga oshirishda qo’llaniladigan Marketpleysda joylashtirilgan Tovarning narxi.
1.44.
Tovar qiymati – x6, x12 xizmatlari yoki ZOOD Texnologik Qarori orqali ZOOD EKOTIZIMI doirasida amalga oshiriladigan yoki amalga oshirilishi mumkin bo’lgan boshqa kredit yechimlari (shu jumladan Mikroqarz shartnomalari bo’yicha) orqali to’lovni amalga oshirishda Operator/Bank vositachilik haqini hisobga olgan holda, Marketpleysda joylashtirilgan Tovar Narxi.
1.45.
Joriy qarzdorlik – Mijozning Operator oldidagi, Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali sotib olingan Tovarlar uchun to’lov bilan bog’liq bo’lgan, Maxsus shartlarga muvofiq bajarilishi lozim bo’lgan pul majburiyati.
1.46.
Muddati o’tgan qarzdorlik – Mijozning (Qarzdorning) Operator/Bank oldidagi, Marketpleys va/yoki Merchantlarga xizmat ko’rsatish kanallari orqali sotib olingan Tovarlar uchun to’lov bilan bog’liq bo’lgan, tegishli Maxsus shartlarda ko’rsatilgan pul majburiyatlari bo’yicha o’z vaqtida to’lanmagan qarzdorligi (jumladan, Bank tomonidan hisoblanishi mumkin bo’lgan har qanday ta’minot choralari).
1.47.
Hisobot kuni – Operatsiyalar amalga oshirilgan kalendar kuni (Toshkent vaqti bilan soat 00:00:00 dan soat 23:59:59 gacha).
1.48.
Hisobot davri – Shartnomaning amal qilish muddati davomida yilning har bir kalendar oyi.
1.49.
Mijozning Shaxsiy ma’lumotlari – Mijozning shaxsiy ma’lumotlari, shu jumladan Mijozning familiyasi, ismi va otasining ismi (agar qonun yoki milliy odatlardan boshqacha qoida kelib chiqmasa), fuqaroligi, tug’ilgan sanasi, Mijozning shaxsini tasdiqlovchi hujjatning ma’lumotlari, Mijozning yashash (ro’yxatdan o’tgan) manzili yoki mavjud bo’lgan joyi, aloqa operatori tomonidan Mijozga berilgan abonentlik telefon raqami, Mijoz to’g’risidagi kredit ma’lumotlari, shuningdek Mijozni bevosita va/yoki bilvosita aniqlash (identifikatsiyalash) imkonini beruvchi boshqa ma’lumotlar.
1.50.
Shaxsiylashtirish vositalari – Operatorning yoki Merchantning logotiplari, tovar belgilari (xizmat ko’rsatish belgilari), tijorat va firmaviy nomi, shuningdek boshqa har qanday shaxsiylashtirish vositalari.
1.51.
Maslahat yordami – ZOOD Texnologik yechimini ishlab chiquvchi mutaxassislarning uni ishlatish masalalari, individual sozlashlari yuzasidan tushuntirishlari, va ZOOD Texnologik yechimi bilan bevosita bog’liq bo’lgan boshqa masalalarni hal qilishda yordam berishi.
1.52.
Bayonotlar va Kafolatlar – ushbu Foydalanuvchi shartnomasining 13-bo’limida («MIJOZNING BAYONOTLARI VA KAFOLATLARI») ko’rsatilgan Mijozning Bayonotlari va kafolatlari, shuningdek, boshqa har qanday bayonotlar va kafolatlar, shu jumladan, lekin bular bilan cheklanmagan holda, ushbu Shartnomaning tegishli qismlarida va ilovalarida ko’rsatilgan bayonotlar va kafolatlar.
1.53.
Faollashtirish – turning on the purchased Mobile Device and connecting it to the Internet for at least 5 minutes.
1.54.
OTR (ingliz tilidan One time password) – ZOOD Texnologik yechimi tomonidan autentifikatsiya qilish uchun Mijozning abonent raqamiga yuborilgan, faqat bitta autentifikatsiya seansi uchun amal qiladigan parol. OTR parolining amal qilishi ma’lum vaqt bilan cheklanishi mumkin.
1.55.
Autentifikatsiya – Mijoz tomonidan kiritilgan/yuborilgan raqamlar/belgilar birikmasini ZOOD Texnologik yechim tomonidan Mijozning abonent raqamiga yuborilgan OTP bilan solishtirish orqali autentifikatsiya qilish tartibi.
1.56.
Abonent raqami – ZOOD texnologik yechimiga biriktirilgan, mobil aloqa operatori tomonidan Mijozga berilgan Mijozning telefon raqami.
1.57.
Sodiqlik dasturlari – Mijozlarni ZOOD brendiga sodiqligini oshirishga, Mijozlarni Marketpleysda xaridlarni amalga oshirishga rag’batlantirishga, mavjud Mijozlar uchun motivatsiya yaratishga va yangi Mijozlarni ZOOD brendi bilan bog’liq xizmatlardan foydalanishga jalb qilishga qaratilgan har qanday marketing va/yoki reklama aksiyalari, faollashtirishlar va/yoki Operatorning boshqa chora-tadbirlari (shu jumladan, lekin bular bilan cheklanmagan holda, chegirmalar, Ballarni hisoblash, keshbeklar va h.k.). Bunday dasturlarda ishtirok etish tartibi, shartlari va shartlari tegishli ZOOD interfeysida belgilanadi .
1.58.
Mablag’lar qoldig’i (Balans) – Mijozning Shaxsiy kabinetining bo’limi, unda tegishli sodiqlik dasturlarida ishtirok etish doirasida Mijozga berilgan Ballar miqdori va/yoki Mijoz tomonidan ilgari to’langan Buyurtma yoki Tovar bekor qilingan holda, shuningdek boshqa shunga o’xshash hollarda Mijozga qaytarilishi kerak bo’lgan mablag’lar miqdori to’g’risidagi ma’lumotlar aks ettiriladi. Balansda ko’rsatilgan pul mablag’lari miqdori Mijozning keyingi Buyurtmalari uchun to’lov sifatida yoki 11-bo’limda («TOVARLARNI QAYTARISh») ko’rsatilgan tartibda Mijozga qaytarish uchun ishlatiladi. Balans bank hisobraqami bo’lmaydi, u faqat Mijozni xabardor qilish uchun mo’ljallangan bo’lib, uni naqd pul ekvivalentiga aylantirib bo’lmaydi.
1.59.
Ball – Mijozning balansida aks ettiriladigan virtual shartli birlik, undan Buyurtmalarni rasmiylashtirishda chegirma olish uchun foydalanish mumkin. Ballar naqd pul qiymatiga ega emas va ularni pul ekvivalentida olish huquqini bermaydi.
1.60.
Etkazib berish xizmati – Buyurtmalarni Mijozlarga yetkazib berish bo’yicha xizmatlar ko’rsatuvchi yuridik shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor yoki o’z-o’zini band qiluvchi shaxs.
1.61.
Huquq egasi – Raqamli mahsulotga mutlaq huquqqa ega bo’lgan yoki boshqa qonuniy asoslarda Raqamli mahsulotdan foydalanish huquqini beruvchi, va/yoki Faollashtirish kodini faollashtirish orqali Mijoz obuna bo’lgan servisning ma’muri bo’lgan shaxs. Ba’zi hollarda Merchant ham huquq egasi bo’lishi mumkin.
1.62.
Faollashtirish kodi – Huquq egasi tomonidan yaratilgan va Merchantga topshiriladigan, Merchant tomonidan Mijozga xizmatlar ko’rsatish uchun va/ yoki Mijozning Raqamli Mahsulotdan foydalanishi uchun zarur bo’lgan huquqlarni olish uchun Merchant tomonidan Mijozga taqdim etiladigan matn fayli ko’rinishidagi betakror alfavit-raqamli kod.
1.63.
Samsung mobil qurilmasi – «Samsung» ro’yxatdan o’tgan savdo rusumi ostida ishlab chiqarilgan va Samsung LLC kompaniyasining vakolatli Merchantlari (dilerlari) tomonidan taqdim etilgan, Samsung Knox Guard ilovasi bilan integratsiyalashgan har qanday mobil qurilmadir, u xaridor tomonidan Operator oldidagi to’lov majburiyatlarini bajarish uchun foydalaniladigan xavfsizlik vositasidir.
1.64.
Samsung Knox Guard ilovasi – Muddati o’tgan qarzdorlikka yo’l qo’yilgan holda, Mijoz tomonidan Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali sotib olingan Samsung mobil qurilmasini masofadan turib nazorat qilish va bloklash imkonini beruvchi mobil ilova.
1.65.
(Mijozning) qurilmasi – Mijoz tomonidan ZOOD interfeyslari orqali o’z Shaxsiy kabinetiga kirish uchun foydalaniladigan smartfon, planshet, mobil qurilma, shaxsiy kompyuter yoki boshqa portativ yoki statsionar EHM qurilmasi.

2. TALQIN ETISH

Ushbu Foydalanuvchi shartnomasida, agar kontekst boshqacha talab qilmasa:

2.1.
Bosh harf bilan boshlanadigan yoki to’liq yoziladigan barcha so’zlar, so’z birikmalari, iboralar yoki ifodalar, ushbu Bitim tili qoidalariga muvofiq bosh harf talab qilinadigan va/yoki «()» belgisi bilan ta’kidlangan hollardan tashqari, ushbu bo’limda yoki ushbu Foydalanuvchi shartnomasi va uning ilovalarining boshqa qismlarida ularga berilgan atamalar va ta’riflarning ma’nosiga ega bo’ladi, agar ushbu Shartnoma kontekstidan boshqacha qoida kelib chiqmasa.
2.2
«Yozma» iborasiga yoki shunga o’xshash iboralarga har qanday havola, umumiy qabul qilingan va umumiy qo’llaniladigan atamalar bilan bir qatorda, faksimil uzatish, elektron pochta, hamda qabul qiluvchi ulardan olingan ma’lumotlarni qog’ozda va boshqa mavjud vositalarda chop etishi mumkin bo’lgan boshqa har qanday mavjud elektron aloqa vositalarini, shu jumladan elektron hujjat aylanishi tizimlarini o’z ichiga oladi.
2.3.
Birlikdagi so’zlar ko’plikdagi xuddi shu so’zlarni o’z ichiga oladi, va aksincha; erkak turidagi so’zlar ayol va o’rta turidagi so’zlarni o’z ichiga oladi, va aksincha.
2.4.
«Kun» yoki «kunlar»ga havolalar, agar ushbu Shartnoma kontekstidan boshqacha ma’no kelib chiqmasa, kalendar kunlarini anglatadi.
2.5.
«O’zR»ga havolalar kontekstdan kelib chiqqan holda tegishli kelishikdagi O’zbekiston Respublikasini anglatadi.
2.6.
Ushbu hujjatning matni unga kiritilgan yoki vaqt-vaqti bilan kiritiladigan, uning ajralmas qismini tashkil etuvchi tuzatishlar, o’zgartirishlar, yangilashlar yoki to’ldirishlar bilan, uning barcha ilovalari va qo’shimchalari bilan ushbu Foydalanuvchi shartnomasiga havola bilan talqin qilinishi kerak.
2.7.
Ushbu Foydalanuvchi shartnomasining barcha qismlaridagi til barcha hollarda undagi so’zlar va iboralarning so’zma-so’z ma’nosini hisobga olgan holda talqin qilinishi kerak. Foydalanuvchi shartnomasi shartlarining so’zma-so’z ma’nosi, agar u noaniq bo’lsa, Foydalanuvchi shartnomasining boshqa shartlari va uning umumiy ma’nosi bilan taqqoslash yo’li bilan aniqlanadi.
2.8.
Ushbu foydalanuvchi shartnomasi rus, o’zbek va ingliz tillarida tuzilgan bo’lib, uning tegishli tildagi versiyasi Operator veb- saytining tegishli tildagi versiyasida joylashtirilgan.
2.9.
O’zbekiston Respublikasining davlat tili o’zbek tili bo’lishiga qaramay, Foydalanuvchi shartnomasining rus tilidagi versiyasi ustun deb hisoblanadi, va tillar versiyalari o’rtasida nomuvofiqlik yuzaga kelgan holda, rus tilidagi versiyasi qo’llaniladi, va Tomonlar bu holatga o’zining roziligini, 2.7-bandga muvofiq ushbu Foydalanuvchi shartnomasining ma’nosi va mazmunini to’liq tushunishini va anglab yetishini tasdiqlaydilar.
2.10.
Ushbu Shartnomaning bo’limlari nomlari, qalin, kursiv, tagiga chizilgan yoki boshqa shakldagi ajratib ko’rsatadigan so’zlari, so’z birikmalari, iboralari yoki boshqa matnlari qulaylik uchun mo’ljallangan bo’lib, Foydalanuvchi shartnomasining 2.1- bandida ko’zda tutilgan hollardan tashqari, ushbu Foydalanuvchi shartnomasini talqin etishda hisobga olinmaydi.
2.11.
Ushbu hujjat matnida izlab topish qulayligi maqsadida, Foydalanuvchi shartnomasi bo’limlar, bandlar, kichik bandlar, hamda ushbu bandlar / kichik bandlar ichidagi paragraflarga bo’lingan.
2.12.
Ushbu Foydalanuvchi shartnomasi har ikki Tomon uchun kuchga kirgan kundan boshlab, ushbu hujjatning va/yoki uning o’rnini bosuvchi hujjatning oldingi tahriri, shuningdek, ushbu Foydalanuvchi shartnomasi bilan tartibga solinadigan masalalar bo’yicha barcha avvalgi muzokaralar va yozishmalar o’z kuchini yo’qotadi.

3. SHARTNOMANI TUZISH TARTIBI

3.1.
Ushbu hujjat O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 367-moddasi va 369-moddasining tegishli qismlariga muvofiq Operatorning ZOOD Servisni taqdim etish bo’yicha xizmatlarni ko’rsatish to’g’risida Shartnoma tuzish bo’yicha O’zbekiston Respublikasi rezidentlari bo’lgan muomalaga layoqatli jismoniy shaxslarga yo’naltirilgan ommaviy taklifi (ommaviy ofertasi) hisoblanadi.
3.2.
O’zbekiston Respublikasining «Elektron tijorat to’g’risida»gi Qonuni 15-moddasiga muvofiq, elektron tijoratdagi elektron hujjatlar, shuningdek uni jo’natuvchini aniqlash imkonini beruvchi elektron shaklda qayd etilgan ma’lumotlar (keyingi o’rinlarda – elektron xabarlar) qog’ozda rasmiylashtirilgan va qo’lda imzolangan hujjatlarga tenglashtiriladi, va shartnoma tuzilganligining dalili sifatida ishlatilishi mumkin. Shartnoma faqat axborot tizimlaridan foydalangan holda tuzilganligi sababli haqiqiy emas deb topilishi mumkin emas. O’zbekiston Respublikasi rezidenti bo’lgan muomalaga layoqatli jismoniy shaxsning Operator taklifini qabul qilishi (unga roziligi) to’g’risidagi javobi ushbu Foydalanuvchi shartnomasida mavjud bo’lgan shartlarni bajarish yuzasidan harakatlarni bajarish orqali amalga oshiriladi.
3.3.
ZOOD Servisidan foydalanmoqchi bo’lgan voyaga yetgan jismoniy shaxs ZOOD Servisini olish uchun ZOOD Texnologik yechimini ulash va undan keyingi foydalanish uchun, tegishli ZOOD interfeysining ko’rsatmalariga amal qilgan holda:
3.3.1.
O’zining Shaxsiy ma’lumotlarini, shu jumladan familiyasi, ismi, ota ismini, Abonent raqamini va tegishli ZOOD interfeysda talab qilinadigan boshqa ma’lumotlarni kiritadi;
3.3.2.
Abonent raqamiga OTP parolini olganidan so’ng, Mijoz autentifikatsiyadan o’tadi. Autentifikatsiya ijobiy o’tgan holda, ZOOD texnologik yechimi Mijozning Shaxsiy kabinetini ro’yxatdan o’tkazadi;
3.3.3
ZOODPay Servisidan foydalanish imkoniga ega bo’lish uchun Mijoz o’zining Shaxsiy kabinetidan foydalanib, uning Shaxsiy ma’lumotlarini, shu jumladan, Operator tegishli ZOOD interfeysi orqali so’rashi mumkin bo’lgan pasport ma’lumotlarini va/yoki boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar ma’lumotlarini taqdim etish yo’li bilan, MYID tizimi orqali yoki ZOOD texnologik yechimi funksiyalari doirasida amalga oshirilgan boshqa vositalar orqali raqamli identifikatsiyalash jarayonidan (E-KYC) o’tadi.
3.3.4
Operator 3.3-kichik bandlarda ko’rsatilgan har qanday bosqichda, ushbu bandning talablaridan istalgan biri bajarilmagan holda, shuningdek, ushbu bo’limda ko’zda tutilmagan sabablarga binoan o’z ixtiyoriga ko’ra, Servisdan uning o’z maqsadidan boshqa maqsadlarda, shu jumladan, lekin bular bilan cheklanmagan holda, firibgarlik operatsiyalarini amalga oshirish uchun va/yoki Qoidalar buzilgan holda foydalanilishi mumkinligi yuzasidan shubha tug’ilganda, Mijozga ZOOD texnologik yechimiga ulanishni rad etishga haqli bo’ladi.
3.4.
Operator 3.3-kichik bandlarda ko’rsatilgan har qanday bosqichda, ushbu bandning talablaridan istalgan biri bajarilmagan holda, shuningdek, ushbu bo’limda ko’zda tutilmagan sabablarga binoan o’z ixtiyoriga ko’ra, Servisdan uning o’z maqsadidan boshqa maqsadlarda, shu jumladan, lekin bular bilan cheklanmagan holda, firibgarlik operatsiyalarini amalga oshirish uchun va/yoki Qoidalar buzilgan holda foydalanilishi mumkinligi yuzasidan shubha tug’ilganda, Mijozga ZOOD texnologik yechimiga ulanishni rad etishga haqli bo’ladi.
3.5.
3.3-bandning 3.3.1- 3.3.4 kichik bandlarida ko’zda tutilgan harakatlarni bajarish, tegishli voyaga yetgan shaxsning ushbu Foydalanuvchi shartnomasida bayon etilgan shartlarda, tartibda va hajmda Xizmat ko’rsatish to’g’risida shartnomani tuzishga roziligining (qabul qilishining) shartsiz va so’zsiz tasdiqlanishi hisoblanadi. Shu paytdan boshlab, bunday voyaga yetgan jismoniy shaxs ushbu Shartnomaning Tomoni maqomiga ega bo’ladi va Shartnoma tuzilgan deb hisoblanadi.
3.6.
Shartnoma tuzilgan paytidan boshlab Mijozda paydo bo’ladigan huquqlar va da’volar, ushbu Foydalanuvchi shartnomasida bevosita ko’zda tutilgan hollardan tashqari, Mijoz tomonidan uchinchi shaxslarga o’tkazilishi mumkin emas.
3.7.
ZOOD Servisidan foydalanish Mijoz tomonidan ZOOD Servisining funksiyalarida ko’zda tutilgan Operatsiyalarni bajarish orqali amalga oshiriladi .
3.8.
Mijzoz ZOOD interfeyslari orqali Shaxsiy kabinetga joylashtirilgan har qanday Buyurtmalar va/yoki Topshiriqlarda ko’rsatilgan ma’lumotlarning to’g’riligi uchun mustaqil holda to’liq javobgar bo’ladi. Har qanday ushbu Buyurtmalar/Topshiriqlar Mijoz tomonidan Operatorning dasturiy-texnik vositalaridan foydalangan holda uning Shaxsiy kabineti orqali shakllantiriladi, va tegishli ZOOD EKOTIZIMI Ishtirokchilarining manziliga yuboriladi.

4. SHARTNOMA TUZILISHIDAN KEYINGI UMUMIY SHARTLAR

4.1
Mijoz uchinchi shaxslarga shaxsiy identifikatsiya ma’lumotlarini (login, Shaxsiy kabinetga kirish uchun parol), Abonent raqamini va individual OTP kodlarini oshkor qilmaslik majburiyatini o’z zimmasiga oladi. Agar Mijozda o’z ma’lumotlarining xavfsizligi, ulardan uchinchi shaxslar tomonidan ruxsatsiz foydalanishi yuzasidan shubha tug’ilsa, Mijoz bu haqda Operatorni har qanday mavjud vositalar yordamida zudlik bilan xabardor qilishi shart.
4.2
Foydalanuvchi shartnomasining 3-bo’limida («ShARTNOMANI TUZISh TARTIBI») ko’rsatilgan tartibda ushbu Shartnomani tuzishda, Mijoz bir vaqtning o’zida yoki alohida-alohida elektron pochta manziliga (agar Shaxsiy kabinetida ko’rsatilgan bo’lsa) Buyurtmaning holati, uni yetkazib berish shartlari, Mijoz savatidagi va/yoki Mijoz tomonidan «Sevimlilar» ga qo’shilgan Tovarlar to’g’risidagi servis xususiyatidagi xabarlarni, hamda sharh qoldirish so’rovi bilan xabarlarni SMS xabarlari/push-xabarnomalar/ilovalar/messenjerlar orqali/ Buyurtmani ro’yxatdan o’tkazish va/yoki Buyurtmani rasmiylashtirish paytida Mijoz tomonidan ko’rsatilgan Abonent raqamiga boshqacha usulda yetkaziladigan xabarlarni olishga rozi bo’ladi. Mijozning ushbu xabarlarni olishdan bosh tortishi texnik sabablarga ko’ra mumkin bo’lmaydi.
4.3
Operator Mijozga reklama xususiyatini xabarlarni (SMS xabarlar va/yoki push-xabarnomalar va/yoki ilovalar va/yoki smartfonlar uchun messenjerlar va/yoki telefon qo’ng’iroqlari orqali, va/yoki boshqa yo’l bilan Abonent raqamiga, Mijoz tomonidan ko’rsatilgan elektron pochta manziliga), qonunchilik talablariga javob beradigan tarzda rozilik olgan holda yoki Mijoz reklama xabarlarini olishdan voz kechmaganligi sharti bilan, yuborish huquqiga ega. Mijoz istalgan vaqtda o'z Qurilmasining tegishli bo'limidagi obuna sozlamalarini o'zgartirib, reklama xabarlarini olishni rad etishga haqli.
4.4
Mijozning Muddati o'tgan va/yoki Joriy qarzdorlik bo'lgan taqdirda, Operator mijozga SMS, elektron pochta orqali xabarnoma, tegishli ZOOD interfeysidan push-bildirishnomalar, interaktiv ovozli xabar almashish tizimlari (IVR va shunga o'xshash tizimlar) yoki Operator va/yoki Operator hamkorining telefon xabar markazlari (aloqa yoki qo'ng'iroq markazlari) xizmatlari orqali eslatmanoma yuborishga haqli, Mijoz esa ushbu bildirishnomalarni olishga roziligi bildiradi. Mijozning ushbu xabarnomalarni/bildirishnomalarni olishdan bosh tortishi mumkin emas, chunki bunday xabarnomalarni/bildirishnomalar Mijozning Joriy va/yoki Muddati o'tgan qarzdorliklar bo'yicha majburiyatlarini ta'minlash uchun zarur bo'lgan vositadir.
4.5
Mijoz tegishli ZOOD interfeysi orqali Buyurtmani joylashtirishning oxirgi bosqichida "To'lash"/"Buyurtma berish" tugmachasini yoki boshqa shunga o'xshash amalni bosish orqali tanlangan Tovarni sotish shartlariga rozilik beradi. Ushbu harakatlarning bajarilishi Buyurtmada ko'rsatilgan Tovarlarni Maxsus Shartlar asosida sotib olish uchun Mijoz va Operator va/yoki Operator Hamkorlari o'rtasida bitim tuzilganligini tasdiqlovchi faktdir. Maxsus shartlarda aks ettirilgan yoki ZOOD interfeyslari orqali mijozning e'tiboriga boshqa yo'l bilan etkazilgan oldi-sotdi bitimining individual shartlari (masalan, Tovar narxi, to'lov jadvali, Tovarni yetkazib berish/etkazib berish shartlari, jarimalar miqdori, to‘lov shartlari, turli chegirmalarni qo‘llash va h.k.) E-KYC jarayonlari, Operator Skoring va/yoki Bank Skoring natijalariga qarab mijozdan mijozga farq qilishi mumkin.
4.6
Maxsus shartlarda aks ettirilgan yoki ZOOD interfeyslari orqali yoki boshqa yo'l bilan Mijozning e'tiboriga etkazilgan oldi-sotdi bitimining individual shartlari (masalan, Tovar narxi, to'lov jadvali, birinchi to’lovning va/yoki ta’minot choralarining bor yoki yo’g’ligi, Tovarni yetkazib berish shartlari, to‘lov shartlari, turli chegirmalarni qo‘llash va h.k.) E-KYC jarayonlari, Operator Skoring va/yoki Bank Skoring natijalariga va Mijozning turiga qarab bir biridan farq qilishi mumkin.
4.7
Avvaldan to’lov (kelajakdagi bitim hisobiga avans) shartlari bo’yicha Buyurtma rasmiylashtirilgan holda, agar avvaldan to’lovni amalga oshirganidan keyin 24 soat ichida Mijoz Tovarni Mijozga topshirish mumkin emasligi to’g’risida bildirishnoma olmagan bo’lsa, bitim tuzilgan deb hisoblanadi.
4.8
Tegishli sodiqlik dasturlari doirasidagi aksiyalar, tanlovlar va boshqa rag’batlantiruvchi tadbirlar qoidalari bilan Buyurtmani rasmiylashtirish va Tovarni qaytarishning boshqacha tartibi belgilanishi mumkin. Bunday tadbirda ishtirok etish fakti Mijozning ushbu tartibga roziligini bildiradi.

5. MARKETPLEYSDA BUYURTMANI RASMIYLASHTIRISH

5.1
Mijoz tegishli ZOOD interfeysida o’z Shaxsiy kabineti orqali mustaqil ravishda Buyurtmani rasmiylashtiradi.
5.2
Mijoz tegishli Merchant(lar)ning Tovar(lar)ini tanlaydi va ularni «Savat» bo’limiga joylashtiradi.
5.3
Cheklangan Tovarlar Marketpleys orqali sotilmaydi. Bunda Merchantlar, agar bunday sotish O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi bilan taqiqlanmagan bo’lsa, ZOODPay Servisidan foydalangan holda o’zining Xizmat ko’rsatish kanallari orqali ayrim cheklangan Tovarlarni sotish huquqiga ega.
5.4
Tovarlar haqidagi ma’lumot materiallari (shu jumladan, ushbu Tovarlarning fotosuratlari) faqat ma’lumot xususiyatiga ega bo’ladi, va Tovarlarning xossalari va xususiyatlari, shu jumladan ranglari, o’lchamlari va shakllari haqida ishonchli ma’lumotlarni to’liq yetkazib bera olmaydi. Real tovarlar Marketpleysda e’lon qilingan ushbu Tovarlar haqidagi ma’lumot materiallaridan farq qilishi mumkin. Tovarlarning xossalari va xususiyatlariga oid savollar paydo bo’lsa, Mijoz Buyurtmani rasmiylashtirishdan oldin Operator yoki Merchant bilan bog’lanishi kerak.
5.5
Mijoz Buyurtmani rasmiylashtirishda quyidagi ma’lumotlarni ko’rsatadi:
5.5.1.
Mijozning yoki Buyurtma oluvchining familiyami, ismi, ota ismi va telefon raqami;
5.5.2.
Buyurtmani yetkazib berish manzili/usuli.
5.6
Buyurtmani yetkazib berishning kutilgan sanasi – u yetib kelganda Mijoz Buyurtmani olishi mumkin bo’lgan davr. Yetkazib berish sanasi Merchantning omborida Tovarning mavjudligiga, Buyurtmani qayta ishlash uchun zarur bo’lgan vaqtga va tanlangan Yetkazib berish Xizmatining yetkazib berish muddatiga bog’liq bo’ladi, va Operatorga bevosita bog’liq bo’lmaydi.
5.7
Agar qonunchilik talablariga muvofiq, Tovarni Mijozga topshirishdan oldin uning ishga yaroqliligini tekshirish zarur bo’lsa, bunday tekshirish Tovarni Yetkazib berish xizmatiga topshirishdan oldin Merchantning /Operatorning omborida amalga oshiriladi.
5.8
Buyurtmaning joriy holati to’g’risidagi ma’lumot Mijoz Shaxsiy kabinetining tegishli bo’limida joylashgan.
5.9
Mijozga uning qiziqishlariga va afzalliklariga eng mos keladigan Tovarni tanlash va sotib olish imkoniyatini berish uchun, Operator bunday Mijoz tomonidan ZOOD interfeyslarida amalga oshirilgan harakatlar, shu jumladan ko’rilgan Tovarlar rasmiylashtirilgan Buyurtmalar, tashrif buyurilgan sahifalar va berilgan qidiruv so’rovlari haqidagi ma’lumotga asoslanib, tahliliy ma’lumotni shakllantiradi va undan Marketpleys assortimentini yaxshilash va Mijozning foydalanishini shaxsiylashtirish uchun foydalanadi.

6. TOVARLAR BO’YICHA KAFOLAT

6.1
Uzoq muddatli foydalaniladigan Tovarlarga Buyurtma berishda ishlab chiqaruvchi kafolat muddatini belgilashi kerak. Kafolat muddati Tovar Mijozga sotilgan kundan boshlab hisoblanadi. Kafolat muddati Tovarning pasportida yoki Tovar sotilganda Mijozga berilgan (uning e’tiboriga yetkazilgan) boshqa hujjatda ko’rsatiladi.
6.2
Ishlab chiqaruvchining kafolat muddatiga qo’shimcha ravishda, Merchant tomonidan ham kafolat muddati Tovar bilan birga Mijozga yuboriladigan, Merchantning kafolat majburiyatlarini tasdiqlaydigan kafolat taloni va/yoki boshqa shunga o’xshash hujjat shaklida taqdim etilishi mumkin. Merchantning kafolat muddati davomida Merchant Mijozning ushbu Tovarning sifatsizligi haqidagi da’volarini mustaqil ravishda hal qiladi. Bunda, Merchantning kafolat muddati ishlab chiqaruvchining muddatidan farq qilishi mumkin, ammo har qanday holatda u Tovar Mijozga sotilgan kundan boshlab kamida bir oy bo’lishi kerak.
6.3
Kafolat muddati haqidagi ma’lumotlar shuningdek Operator tomonidan Mijozning Shaxsiy kabinetiga yuborilishi mumkin, bu holda Operator ularni bosma shaklda taqdim etmaslik huquqiga ega bo’ladi. Operatorning kafolat haqidagi elektron ma’lumotni o’tkazish majburiyati uni Mijozning Shaxsiy kabinetiga yuborgan paytidan boshlab bajarilgan hisoblanadi. Bunda kafolat to’g’risidagi bunday ma’lumot QR-kod yoki boshqa betakror elektron hujjat shaklida taqdim etilishi mumkin, u taqdim etilganda tegishli Tovar ishlab chiqaruvchisining tegishli servis markazi bu Tovarga kafolat xizmatini ko’rsatishi uchun asos bo’ladi.

7. BUYURTMANI BEKOR QILISH

7.1
Mijoz Buyurtma rasmiylashtirilganidan keyin 2 soat ichida Buyurtma qilingan Tovarni sotib olish to’g’risidagi qarorni o’zgartirish va undan voz kechishga haqli bo’ladi.
7.2
Har qanday holatda Mijoz, faqat Mijoz foydalanishi mumkin bo’lgan individual ravishda belgilangan xususiyatlarga ega bo’lgan Tovarlardan voz kechishga haqli bo’lmaydi.
7.3.
Buyurtma uchun avvaldan to’lov holatida, ushbu Foydalanuvchi shartnomasining 7.1-bandida ko’rsatilgan muddatlarda Buyurtmani olishdan avval uni to’liq yoki qisman bekor qilish holatida, Tovar uchun va uni yetkazib berish uchun pul mablag’larini qaytarish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:
7.3.1.
Balansdagi mablag’lar faqat O’zbekiston Respublikasidagi bank hisobraqamining rekvizitlariga o’tkazilishi mumkin.
7.3.2
Agar Buyurtma Karta orqali to’langan bo’lsa, mablag’lar to’lov amalga oshirilgan Kartaga qaytariladi. used by the Customer.
7.3.3
Agar Buyurtma Mikroqarz shartnomasi asosida Kreditdan foydalangan holda to’langan bo’lsa, pul mablag’larini qaytarish Mijozning Kredit bergan Bankdagi joriy hisobraqamiga amalga oshiriladi. Agar Mijoz Kreditni to’lagan bo’lsa va Bankdan kredit majburiyatlari bo’yicha qarzi yo’qligi to’g’risida ma’lumotnoma taqdim etgan bo’lsa, mablag’lar Mijozning boshqa bankda ochilgan joriy hisobraqamiga o’tkazilishi mumkin.
7.4
Agar Mijoz bitta Tovarning 10 birligidan ortiq miqdorda Tovarga Buyurtma bergan bo’lsa, va Merchant/Operator omborida uning kerakli miqdori bo’lmasa, Merchant/Operator bu haqda Mijozga xabar yuboradi. Mijoz Tovarni Merchantda mavjud bo’lgan miqdorida qabul qilishga yoki ushbu Tovarni Buyurtmadan olib tashlashga rozilik berishga haqli bo’ladi. Agar Mijoz 1 (bir) kun ichida javob bermasa, Merchant/Operator ushbu Tovarni Buyurtmadan bekor qilish huquqini o’zida saqlab qoladi.
7.5
Mijozning ushbu Tovarlarda nuqsonlar mavjudligi bilan bog’liq bo’lmagan sabablarni ko’rsatgan holda, Mijoz ilgari 5 va undan ortiq marta voz kechgan Tovarlarni o’z ichiga olgan har qanday Buyurtmalarini bekor qilish.
7.6
Mijozning, va/yoki Merchantning Mijoz bilan til biriktirgan holda firibgarligi yoki boshqa noqonuniy xatti-harakatlari, yoki Qoidalarning buzilishining ehtimoliy faktlari yuzasidan asosli taxminlar mavjud bo’lganda, shuningdek, boshqa har qanday asoslarga binoan Operatorning ixtiyoriga ko’ra, nizo aniqlanmaguncha/ nizoli vaziyat hal qilinmaguncha Mijozning har qanday Buyurtmalarini bekor qilish.

8. TO’LOV

To’lov to’g’risida umumiy qoidalar

8.1.
Karta orqali to’lovni amalga oshirishda Mijoz Maxsus shartlarda ko’rsatilgan muddatlarda tegishli mablag’lar summasini avtomatik tarzda yechib olish uchun hisobraqamida (Kartasida) yetarli mablag’ bo’lishini ta’minlash uchun mustaqil ravishda javobgar bo’ladi.
8.2.
Mijoz Tovarlar uchun to’lovni amalga oshirish uchun tegishli uchinchi shaxslar tomonidan undiriladigan har qanday vositachilik haqi yoki yig’imlar uchun, agar bunday vositachilik haqi yoki yig’imlar Operator tizimidagi xatolar yoki nosozliklar natijasi bo’lgan holatlardan tashqari, mustaqil ravishda javobgar bo’ladi.
8.3.
Operator Muddati o’tgan qarzdorlikka yo’l qo’yilgan ta’minot choralarini qo’llash huquqini o’zida saqlab qoladi.
8.4.
Mijoz ushbu hujjat bilan quyidagilarga o’zining shartsiz va qaytarib bo’lmaydigan roziligini beradi:
8.4.1.
tegishli Maxsus shartlarda ko’zda tutilgan to’lov jadvaliga (rekurrent to’lovlar) muvofiq navbatdagi to’lov muddati yetib kelganda, Mijoz (Qarzdor) Kartalarining barcha hisob raqamlaridan pul mablag’larini avtomatik tarzda uning roziligisiz yechib olish;
8.4.2.
Muddati o’tgan qarzdorlik yuzaga kelganda Mijoz (Qarzdor) Kartalarining barcha hisob raqamlaridan pul mablag’larini uningroziligisiz avtomatik tarzda yechib olish;
8.4.3.
Mijozning joriy hisobraqamidan (Kartasidan) tegishli Mikroqarz shartnomasi asosida Bank tomonidan Mijozga (Qarzdorga) kredit sifatida berilgan Tovar narxi miqdorida pul mablag’larini Operatorning hisobraqamiga, keyinchalik Merchantning hisobraqamiga Tovar uchun to’lov sifatida o’tkazish uchun, uning roziligisiz avtomatik tarzda yechib olish;
8.4.4.
sotib olingan Tovarni qaytarib berishda Kredit bekor qilingan holda, Mijozning joriy hisobraqamidan (Kartasidan) mablag’larni Kredit bergan Bank foydasiga uning roziligisiz avtomatik tarzda yechib olish;
8.4.5.
Qaytarish operatsiyasini amalga oshirish;
8.4.6.
pul mablag’larini uning roziligisiz avtomatik ravishda yechib olish orqali, yoki Mijozga to’lanishi mumkin bo’lgan har qanday summalar hisobiga boshqa yo’l bilan, Operatorning Muddati o’tgan qarzdorlikdan kelib chiqadigan har qanday majburiyatlar bo’yicha talablarini qondirish;
8.4.7.
Operatorning Muddati o’tgan qarzdorlikdan kelib chiqadigan har qanday majburiyatlar bo’yicha talablarini O’zbekiston Respublikasining qonunchiligida ko’zda tutilgan boshqa usullar bilan qondirish.
8.5.
Mijozning moliyaviy majburiyatlari Operatorning bank hisob raqamida tegishli summa, shu jumladan Tovarning Narxi/Qiymati, zararlar (agar mavjud bo’lsa), jarimalar (agar mavjud bo’lsa) to’liq aks ettirilgan paytdan boshlab bajarilgan hisoblanadi.
8.6.
Mijoz Kartalaridan pul mablag’larini yechib olish O’zbekiston Respublikasi milliy valyutasida amalga oshiriladi. Mablag’lar faqat chet el valyutasida mavjud bo’lsa, yechib olish Operator bankining tegishli yechib olish kunidagi kursiga muvofiq bo’lgan O’zbekiston Respublikasi milliy valyutasiga ekvivalent miqdorida amalga oshiriladi.
8.7.
Mijoz barcha to’lovlarni Maxsus shartlarga yoki Operator tomonidan belgilangan boshqa shartlarga muvofiq, Operatorning amaldagi yoki kelajakdagi harakatlari, harakatsizligi yoki majburiyatlarini bajarmaganligi bilan bog’liq holda qayta hisob- kitob qilishsiz, ushlab qolishsiz yoki kamaytirishsiz to’liq hajmida to’lash majburiyatini o’z zimmasiga oladi.
8.8.
Mijoz joriy qarzni to'liq yoki qisman ZOOD xizmatining funksional imkoniyatlarida nazarda tutilgan muddatlarda to'lashga haqlidir. Shu bilan birga, joriy qarzni qisman to'lash majburiyatlarning bajarilishi deb hisoblanmaydi va muddati o'tgan qarzdorlikka yo'l qo' yilgan taqdirda to'lanmagan qarzdorlik qismiga nisbatan ta’minlash chorasi xususiyatiga ega boshqa chora-tadbirlar qo'llanilishi mumkin.

Tovarning narxi va to’lov muddatlari

8.9.
Tovarning Narxi Marketpleysda ko’rsatiladi, va Merchant tomonidan bir tomonlama tartibda o’zgartirilishi mumkin. Buyurtmadagi Tovar uchun to’lov, Buyurtmani rasmiylashtirishda tegishli ZOOD interfeysi orqali «To’lash»/»Buyurtma berish» tugmasini bosish yoki boshqa shunga o’xshash amalni bajarish vaqtida ko’rsatilgan Tovar Narxi bo’yicha amalga oshiriladi. Ushbu bandda ko’rsatilgan harakatlardan keyin Tovarning Narxi o’zgartirilishi mumkin emas.
8.10.
To’lovning kelishilgan usuli deb Buyurtmani rasmiylashtirishda mavjud bo’lgan usullar ichidan Mijoz tomonidan tanlangan usul hisoblanadi.
8.11.
Naqd pul bilan to’lovdan tashqari, barcha hollarda to’lov muddati – Buyurtma rasmiylashtirilgan paytidan boshlab 30 minut bo’ladi, shundan so’ng Merchant / Operator Tovarning mavjudligini kafolatlamaydi. Bunday holda, Tovarni sotib olish bo’yicha bitim tuzilmagan deb hisoblanadi.
8.12.
Naqd pul orqali to’lov turidan tashqari, barcha hollarda kassa (fiskal) cheklari Mijor tomonidan ro’yxatdan o’tish vaqtida kiritilgan elektron manzilga yuboriladi, va Operator ularni bosma shaklda bermaslikka haqli bo’ladi. Operatorning elektron chekni berish bo’yicha majburiyati uni Mijozning elektron manzilga yuborgan paytidan boshlab bajarilgan hisoblanadi. Chek PDF hujjati yoki PDF formatida yuklab olinadigan havola sifatida yuborish mumkin. Har qanday holatda, Mijoz elektron pochta qutisidan elektron cheklarni yuklab olishi mumkin. Naqd pulda to‘lov amalga oshirilganda, naqd pul (fiskal) cheklar Tovarni topshirish vaqtida bosma shaklda mijozga topshiriladi yoki Tovar uchun to‘lov amalga oshirilgandan so‘ng mijozning elektron pochta manziliga yuborilishi mumkin.
8.13.
Buyurtmaning qiymatiga bojxona to’lovlari kiritilmaydi. Bojxona to’lovlarini to’lash shartlari va miqdori O’zbekiston Respublikasining yoki Buyurtma yetkazib beriladigan davlatning bojxona qonunchiligi bilan belgilanadi.
8.14.
Tegishli Sodiqlik dasturlari doirasida chegirmalar, Ballar, keshbeklar turlari, ularni hisoblash tartibi va shartlari ZOOD interfeyslarida ko’rsatilgan, va Operator tomonidan bir tomonlama tartibda o’zgartirilishi mumkin.
8.15.
Marketpleysda, texnik sabablarga ko’ra, Tovarning Narxini/Qiymatini (shu jumladan chegirma yoki reklama qilinadigan tovarlarda) belgilashda xatolar yuzaga kelishi mumkin. Mijoz tomonidan buyurtma qilingan Tovarga nisbatan bunday xatolik yuzaga kelgan holda, Operator bu haqda Mijozni xabardor qiladi. Tovarning Narxiga shubha tug’ilsa, Mijoz ZOOD texnologik yechimida mavjud bo’lgan funksiyalar doirasida mavjud usullarda ma’lumotni aniqlashtirishi mumkin .

Kartalar orqali to’lov

8.16.
Karta bo’yicha Operatsiyalar Karta egasi yoki qonun hujjatlariga muvofiq tuzilgan ishonchnoma asosida vakolat berilgan shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Bunda, agar Tovarlar uchun to’lov qilishda foydalanilgan va/yoki ZOOD texnologik yechimiga biriktirilgan Karta Mijozga tegishli bo’lmasa, Mijoz bunga mustaqil holda javobgar bo’ladi, va Mijoz ushbu hujjatbilan, u ushbu Kartadan faqat ushbu Karta egasining ruxsati asosida foydalanishini tasdiqlaydi, va shunga muvofiq holda Operatorga ushbu Foydalanuvchi shartnomasida ko’zda tutilgan istalgan shaklda bunday Kartadan mablag’larni yechib olish huquqini beradi. Shunday qilib, Mijoz bo’lmagan Karta egasi bilan tuzilgan ushbu Shartnoma, xuddi shartnoma Mijoz bilan tuzilgandek hisoblanadi.
8.17.
Karta bo’yicha Operatsiyalar autentifikatsiyasi bank va/yoki tegishli to’lov tashkiloti tomonidan bajariladi. Agar bank yoki to’lov tashkiloti operatsiyani firibgarlik xususiyatiga ega, va/yoki Qoidalarni buzishi mumkin deb hisoblash uchun asoslarga ega bo’lsa, bank yoki to’lov tashkiloti ushbu operatsiyani bajarishni rad etishga haqli bo’ladi. To’lov paytida Kartalardan noqonuniy foydalanish holatlarining oldini olish uchun, barcha avvaldan to’langan Buyurtmalar Operator tomonidan tekshiriladi, va Operator sababini ko’rsatmasdan Buyurtmani bekor qilish huquqini o’zida saqlab qoladi. Buyurtma summasi Karta egasining kartasiga qaytadi.

Joyida to’lovni amalga oshirish

8.18.
Joyida to’lov - tegishli ZOOD interfeysida QR-kod orqali to’lovdir. Joyida to’lov faqat Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali Tovarlar uchun to’lovni amalga oshirishda qo’llaniladi. Mijoz tegishli ZOOD interfeysi funksiyasidan foydalanadi va tegishli Merchantning xizmat ko’rsatish kanalida ko’rsatilgan QR-kodni skanerlaydi. Ushbu harakatlarni bajarish orqali Mijoz Buyurtma uchun to’lovni tasdiqlaydi va shunga mos ravishda Maxsus shartlarga roziligini bildiradi.

Bo’lib-bo’lib to’lash yoki kechiktirilgan to’lov sharti bilan to’lov

8.19.
Operator Mijozga Tovarni ushbu Foydalanuvchi shartnomasida ko’zda tutilgan tartibda bo’lib-bo’lib yoki to’lovni kechiktirish sharti bilan sotib olish imkoniyatini beradi.
8.20.
Operator Buyurtmani rasmiylashtirish jarayonida Mijoz tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarni E-KYC, Operator Skoringi, Bank Skoringi jarayonlarini bajarish uchun uchinchi shaxslarga (Operator hamkorlari) quyidagi maqsadlarda o’tkazishi mumkin:
8.20.1.
Mijozni bo’lib-bo’lib to’lash jarayonini soddalashtirish va tezlashtirish;
8.20.2.
taqdim etilgan ma’lumotlarning ishonchliligini tekshirish va tasdiqlash, to’lov qobiliyatini baholash, uchinchi shaxslar olidagi qarzdorligining mavjudligi va miqdori to’g’risida ma’lumot olish;
8.20.3.
Mijozga bo’lib-bo’lib to’lash imkoniyati berilishi bo’yicha qaror qabul qilish tezligini oshirish;
8.20.4.
Tovarlarni bo’lib-bo’lib sotib olish imkoniyati bo’yicha takliflarni shakllantirish.

Operator, shuningdek, Mijozning ma’lumotlarini qayta ishlash natijasida uchinchi shaxslardan ma’lumotlarni olishi mumkin.

8.21.
Mijoz istalgan vaqtda Operatorga shaxsiy hisobni ro'yxatdan o'tkazish yoki joylashtirishda ko'rsatilgan to'liq ism, telefon raqami va elektron pochta manzilini ko'rsatgan holda so'rov yuborish orqali 8.20-bandda ko'rsatilgan maqsadlar uchun ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga o'tkazishni rad etishga haqli. Buyurtma yoki shaxsiy hisobning tegishli bo'limidagi sozlamalarni o'zgartirish orqali, agar mijozga ko'rsatilgan funksionallik taqdim etilgan bo'lsa, ushbu mijozning Joriy yoki Muddati o'tgan qarzdorligi bo'lgan hollar bundan mustasno. Shaxsiy ma'lumotlarni uzatish va qayta ishlash ushbu Foydalanuvchi shartnomasiga 1-ilovada keltirilgan Maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish siyosatiga muvofiq amalga oshiriladi.

Ballardan foydalanib to’lash

8.22.
Ballar tegishli sodiqlik dasturlarida ishtirok etish doirasida va Operator va/yoki Merchantning ixtiyoriga ko’ra boshqa hollarda, Mijozga rag’batlantirish sifatida taqdim etiladi.
8.23.
Buyurtmani rasmiylashtirishda Mijoz unga 1 ball = 1 so’m ekvivalentidagi chegirma hisobida chegirma shaklida Ballarni qo’llashi mumkin.
8.24.
Ballarning amal qilish muddati, agar tegishli Sodiqlik dasturining shartlarida yoki Ballarni yig’ish to’g’risidagi xabarnomada boshqacha holat belgilanmagan bo’lsa, hisoblangan kunidan boshlab 1 yil.

Naqd pul bilan to’lash

8.25.
Ba’zi hollarda va ba’zi toifalardagi Tovarlar uchun Operator/Merchant Mijozga Tovarlarni naqd pulga sotib olish imkoniyatini beradi.
8.26.
Tovar uchun naqd pulda to’lash, shu jumladan tegishli bank terminalidan foydalangan holda to’lash, Mijoz tomonidan Tovarni qabul qilish-Mijozga topshirish paytida, Buyurtmani rasmiylashtirishda tegishli bo’limda ushbu to’lov usuli tanlangani sharti bilan, amalga oshiriladi (agar bunday imkoniyat maxsus Buyurtma uchun taqdim etilsa).
8.27.
Naqd pulda to’lashda Operator va/yoki Yetkazib berish xizmati Mijozga bosma shaklda kassa (fiskal) chekini beradi yoki Operator tomonidan Mijozning elektron pochta manziliga yuborilishi mumkin.
8.28.
Operator Tovarning toifalarini cheklash yoki Tovarlarni naqd pulda to’lash uchun boshqa shartlarni belgilash huquqiga ega.

Joriy / Muddati o’tgan qarzdorliklarni qoplash tartibi

8.29.
Muddati o‘tgan qarzni to‘lash uchun Mijoz tomonidan yuborilgan yoki uning kartalaridan akseptsiz yechib olingan mablag‘lar quyidagi ketma-ketlikda to‘lanadi:
8.29.1.
Operatorning vositachilik haqi;
8.29.2.
Operatorning vositachilik haqini hisobga olmagan holda, Tovarning Narxi.

9. YETKAZIB BERISH

9.1.
Yetkazib berish Merchant tomonidan uning o’z kuchi bilan, yoki u jalb qilgan yetkazib berish xizmati tomonidan amalga oshiriladi. Oluvchining manziliga yetkazib berish imkoniyati Buyurtmani rasmiylashtirish vaqtida aniqlanadi. Yetkazib berishning kelishilgan usuli - Buyurtmani rasmiylashtirishda mavjud bo’lgan usullar ichidan Mijoz tomonidan tanlangan usuldir. Agar yetkazib berish Merchant yoki yetkazib berish xizmati tomonidan amalga oshirilsa, Operator bunday yetkazib berishni tashkil etish uchun ularga Mijozning yoki Buyurtma oluvchining aloqa ma’lumotlarini topshiradi.
9.2.
Tovarlarning ayrim turlarini yetkazib berish hududi cheklangan.
9.3.
Har bir Buyurtmani yetkazib berish qiymati uning vazni, yetkazib berish hududi va usuli hamda to’lov usulidan kelib chiqqan holda, alohida hisoblanadi, va Buyurtmani rasmiylashtirishning oxirgi bosqichida ko’rsatiladi.
9.4.
Mijoz tomonidan Buyurtmani olish (qabul qilish/tanlash) uchun ajratilgan muddatlar cheklangan, va Buyurtmani rasmiylashtirishda tegishli yetkazib berish usulini tanlash bosqichida, hamda Buyurtmani rasmiylashtirish paytida tegishli bo’limda ko’rsatiladi. Saqlash muddati davomida Buyurtmaning olmaslik (tanlamaslik) Mijozning Tovarning oldi-sotdi bitimidan voz kechishi deb hisoblanadi, va Buyurtmani bekor qilish uchun asos bo’ladi.
9.5.
Buyurtma pochta bo’limi orqali olingan hollardan tashqari, Buyurtmani topshirishda Mijoz Buyurtmani yetkazib beruvchi shaxs ishtirokida Tovarning tashqi ko’rinishini, o’ramini, miqdorini, uning butligini, assortimentini tekshirishi shart. Buyurtmani Mijozga topshirish Tovarni qabul qilish va topshirishni tasdiqlovchi tegishli dalolatnomani yoki boshqa shunday hujjatni (shu jumladan elektron) imzolash asosida amalga oshiriladi. Buyurtma pochta bo’limidan tashqari, ushbu bandda ko’zda tutilgan tartibda yetkazib berishning barcha usullari orqali topshirilganidan keyin, Tovarlarning butligi, assortimenti, miqdori va tashqi ko’rinishi bo’yicha da’volar qabul qilinmaydi.
9.6.
Buyurtmani topshirishda Buyurtmani yetkazib beruvchi shaxs uni oluvchining o’z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishini talab qilishga haqli, oluvchi esa o’z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishi shart.
9.7.
Oluvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjat bo’lmasa yoki (qabul qiluvchi faqat ma’lum yoshga to’lgan shaxslar bo’lishi mumkin bo’lgan Tovarlar uchun) oluvchining yoshiga nomuvofiq bo’lsa, Tovar oluvchiga topshirilmaydi, lekin yetkazib berish xizmati ko’rsatilgan deb hisoblanadi.
9.8.
Buyurtma unga topshirilgan paytdan boshlab, Tovarning tasodifiy nobud bo’lishi yoki tasodifiy shikastlanishi xavfi oluvchiga o’tadi. Agar Tovar ushbu ko’rsatilgan vaqtdan avval nobud bo’lgan/buzilgan bo’lsa, Mijozga avvaldan to’langan Tovarning va uni yetkazib berishning qiymati Merchantdan/Operatordan yoki Yetkazib berish xizmatidan Tovarning nobud bo’lgani/shikastlangani to’g’risidagi tasdiqnoma olinganidan keyin qoplanadi.
9.9.
Agar Mijoz yetkazib berish usuli sifatida Yetkazib berish xizmatini tanlasa, Tovarning tasodifiy nobud bo’lishi yoki tasodifiy shikastlanishi xavfi Tovar Yetkazib berish Xizmatiga topshirilguncha to’liq hajmda Merchantda bo’ladi. Tovarni Merchantdan Yetkazib berish xizmatiga topshirish, Tovarni Yetkazib berish xizmatiga qabul qilish va topshirishni tasdiqlovchi tegishli dalolatnoma yoki boshqa shunga o’xshash hujjat (shu jumladan elektron) bilan rasmiylashtiriladi.
9.10.
Mijozning naqd pulga rasmiylashtirilgan Buyurtmani olish imkoni bo’lmasa, Buyurtma Buyurtma to’g’risida ma’lumot berishga (raqami va/yoki oluvchining ismi, familiyasi va ota ismi) tayyor bo’lgan, hamda Buyurtmani yetkazib bergan shaxsga uning qiymatini to’liq hajmida to’lashga tayyor bo’lgan shaxsga topshiriladi.
9.11.
Buyurtmaga har qanday ob’ektlarni kiritishni ko’zda tutadigan tegishli Sodiqlik dasturlari doirasida marketing tadbirlari o’tkazilganda, Tovar bilan birgalikda ushbu kiritmalarni yetkazib berish amalga oshiriladi. Kiritmadan voz kechish uchun Mijoz Operatorga murojaat qilishi kerak. Ushbu kiritmalar sovg’a bo’ladi va ularni qaytarish yoki almashtirish, shu jumladan naqd pulga almashtirish mumkin emas.

10. TOVARLARNING AYRIM TURLARINI SOTISH XUSUSIYATLARI

Raqamli mahsulotlar

10.1.
Raqamli mahsulotga Buyurtmani rasmiylashtirish orqali Mijoz bunday Raqamli mahsulotdan foydalanish qoidalari va shartlari bilan tanishish va ularga rioya qilish majburiyligi, hamda (agar mavjud bo’lsa) yakuniy foydalanuvchi bilan litsenziya bitimini tuzish majburiyligi to’g’risida ogohlantirilganligini tasdiqlaydi.
10.2.
Operator Mijozga Raqamli mahsulotdan uning Huquq egasi tomonidan ko’rsatilgan shartlar asosida va hajmida foydalanish uchun Aktivatsiya kodini haq evaziga taqdim etadi.
10.3.
Huquq egasi tomonidan boshqacha holat ko’zda tutilmagan bo’lsa, Mijoz tegishli Raqamli mahsulotning axborot blokida ko’rsatilgan amal qilish muddati davomida faollashtirish kodi tegishlicha faollashtirilgan kunidan boshlab Raqamli mahsulotdan foydalanish huquqiga ega bo’ladi.
10.4.
Litsenziya bitimi Huquq egasining veb-saytida va/yoki EHM uchun tegishli dasturni o’rnatish vaqtida yoki obunani rasmiylashtirish jarayonida foydalanish uchun mavjud bo’ladi.
10.5.
Raqamli mahsulotdan Mijoz faqat o’z maqsadiga muvofiq, shaxsiy maqsadlarda foydalanishi mumkin. Mijoz Ob’ektdan foyda olish, shu jumladan takrorlab ko’rsatish, qayta ishlash, tarqatish, ommaviy namoyish qilish, import qilish, prokatga berish, ommaviy namoyish qilish, efirga uzatish yoki kabel orqali namoyish etish, barchaning e’tiboriga yetkazish maqsadida foydalanishi mumkin emas.
10.6.
Mijoz foydalanish uchun mavjud bo’lgan Raqamli mahsulotga oid havolalarni uchinchi shaxs ushbu Raqamli Mahsulotdan foydalanish imkoniyatiga ega bo’ladigan tarzda har qanday manbalarga joylashtirishga haqli emas.
10.7.
Mijozga Raqamli mahsulotga kirish uchun zarur bo’lgan ma’lumotlarni va faollashtirish kodini uchinchi shaxslarga oshkor qilish taqiqlanadi.
10.8.
Mijoz Raqamli mahsulotlardan faqat tegishli litsenziya shartnomasida ruxsat etilgan hududda foydalanishi mumkin.
10.9.
Buyurtma uchun to’lov bajarilganidan keyin faollashtirish kodlarini qaytarish va almashtirish mumkin emas.
10.10.
To’lov olingan paytidan boshlab bir soat ichida Operator Mijozga yuklab olish havolasini va faollashtirish kodini yuboradi. Raqamli mahsulotga kirish uchun, shu jumladan foydalanuvchi jihozining xotirasiga nusxa olib joylash (yuklab olish) uchun Mijoz havola orqali o’tishi va faollashtirish kodini kiritishi kerak.
10.11.
Agar berilgan faollashtirish kodidan foydalangan holda Raqamli mahsulotdan foydalanish mumkin bo’lmasa, Mijoz 30 kalendar kun ichida Operatorga yangi faollashtirish kodini berish talabi bilan murojaat qilish huquqiga ega. Operator 3 kalendar kuni ichida Faollashtirish kodini tekshiradi va uni almashtirish zarurati tasdiqlangach, Mijozga yangi faollashtirish kodini yuboradi.
10.12.
Mijoz havola va faollashtirish kodi yuborilgan kunidan boshlab 30 kalendar kun ichida yuklab olish uchun havoladan foydalanish va Raqamli mahsulotga kirish huquqiga ega. Belgilangan muddat o’tib ketganidan keyin Mijoz Faollashtirish kodidan foydalana olmaydi va Raqamli mahsulotga kira olmaydi. Buyurtmani to’lash uchun o’tkazilgan mablag’lar qaytarilishi mumkin emas.
10.13.
Operator Mijozning Raqamli Mahsulotdan foydalanishi uchun javobgar bo’lmaydi, Mijoz Raqamli Mahsulotdan foydalanish bilan bog’liq qonunchilik yoki uchinchi shaxslarning huquqlari buzilgan holda, barcha javobgarlikni o’z zimmasiga oladi.
10.14.
Operator Raqamli Mahsulotning mazmuni, haqqoniyligi, amaliy qo’llanilishi uchun, hamda Mijozning foydalanuvchi jihoziga mos kelmasligi uchun javobgar bo’lmaydi, barcha Raqamli Mahsulotlar «boricha holatida» taqdim etiladi.
10.15.
Operator Mijozning ushbu Foydalanuvchi shartnomasiga yoki Raqamli Mahsulotdan foydalanish shartlariga rioya qilmasligi va boshqa maqsadlarda foydalanishi, yoki Raqamli Mahsulot va undan foydalanish tartibi haqidagi ma’lumot bilan tanishmaganligi natijasida Mijozga yoki uchinchi shaxslarga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo’lmaydi.
10.16.
Operator, uchinchi shaxslar Faollashtirish kodidan foydalanishi natijasida Mijoz Raqamli mahsulotdan foydalana olmagan holda, javobgar bo’lmaydi.

Samsung mobil qurilmalari

10.17.
Samsung Mobil qurilmasini sotib olish uchun Buyurtma berish orqali Mijoz, Mijozning to’lov majburiyatlarini ta’minlash uchun Samsung Knox Guard ilovasini faollashtirishga o’zining shartsiz va qaytarib bo’lmaydigan tarzda roziligini bildiradi.
10.18.
Samsung Mobil qurilmasi sotib olinganidan keyin Operator Samsung Knox Guard ilovasini faollashtiradi va ushbu Foydalanuvchi shartnomasi bo’yicha har qanday majburiyat buzilgan va/yoki Muddati o’tgan qarzdorlik yuzaga kelgan holda, quyidagi harakatlarni amalga oshirishga haqli bo’ladi:
10.18.1.
Samsung mobil qurilmasining to’liq ekraniga Muddati o’tgan qarzdorlik bilan bog’liq bo’lgan har qanday kechikishlar haqida SMS-xabarlarni va davriy xabarnomalarni yuborish.
10.18.2.
Samsung mobil qurilmasini hech qanday cheklovlarsiz bloklash, shu jumladan, asosiy ekranni bloklash yoki unga kirishni cheklash, zavod sozlamalarini tiklash va ikkilamchi qayta o’rnatish, USB/Bluetooth/modem/NFC rejimidan foydalanishni cheklash, Operatorning qo’llab-quvvatlash xixmati va «favqulodda qo’ng’iroqlar» dan tashqari, chiquvchi qo’ng’iroqlarni cheklash.
10.19.
Mijoz butun Joriy va/yoki Muddati o’tgan qarzdorlikni to’laganidan keyin Samsung Knox Guard ilovasi o’chirib qo’yiladi va Mijoz uchun hech qanday oqibatlarsiz Samsung mobil qurilmasidan yo’q qilinishi mumkin.
10.20.
Mijoz tomonidan barcha Joriy qarzdorliklar o’z vaqtida to’lanishi va Muddati o’tgan qarzdorliklarning oldini olinishi holatida, Samsung Mobil qurilmasi odatdagi rejimda to’liq hajmida ishlatilishi mumkin.
10.21.
Joriy va/yoki Muddati o’tgan qarzdorliklar Mijoz tomonidan to’liq to’lanmaguncha, Mijoz quyidagi harakatlardan birortasini amalga oshirishga haqli emas:
10.21.1.
Samsung mobil qurilmasini sotish va/yoki boshqa har qanday usulda begonalashtirish ;
10.21.2.
Samsung mobil qurilmasini uchinchi shaxsga vaqtinchalik foydalanish uchun va/yoki lizing yoki mulk ijarasi (ijaraga) uchun taqdim etish;
10.21.3.
Samsung mobil qurilmasini qismlarga bo’lib sotish va/yoki har qanday boshqa tarzda begonalashtirish;
10.21.4.
Samsung mobil qurilmasiga qasddan zarar yetkazish.
10.22.
Yuqoridagi holatlardan istalgan biri yuzaga kelganda, Mijoz Operatorni bunday holatlar haqida xabardor qilish, va Joriy va/yoki Muddati o’tgan qarzdorlikni darhol to’liq hajmida to’lash majburiyatini oladi. Mijozning aybisiz Samsung mobil qurilmasi o’g’irlangan va/yoki boshqa ruxsatsiz kirish bo’lgan yoki shikastlangan holda, Mijoz Joriy va/yoki Muddati o’tgan qarzdorlikni darhol to’liq to’lash majburiyatini o’z zimmasiga oladi.
10.23.
Samsung Mobil qurilmasiga Buyurtma berish jarayonida Mijoz sotib olingan Samsung Mobil qurilmasida Samsung Knox Guard ilovasini ishga tushirish majburiy ekanligini va Buyurtma berish to’g’risidagi qaror ushbu shart asosida qabul qilinishini tan oladi, unga rozilik beradi va uni tasdiqlaydi, va shunga muvofiq, Mijoz ushbu hujjat bilan Samsung Knox Guard ilovasini faollashtirish uchun mobil ma’lumotlarga yoki WI-Fi tarmog’iga kirishni ta’minlashga o’zining to’liq, so’zsiz va qaytarib bo’lmaydigan roziligini beradi.
10.24.
Samsung Mobil qurilmasini olgandan so’ng Mijoz Samsung Mobil qurilmasini 30 (o’ttiz) kundan ortiq vaqt davomida o’chirilgan holda yoki internet bo’lmagan joyda qoldirmaslik, shuningdek, sotib olingan kunidan boshlab 10 kun ichida faollashtirishni amalga oshirish majburiyatini o’z zimmasiga oladi. Mijoz ushbu hujjat bilan Mijoz tomonidan sotib olingan Samsung Mobil qurilmasi ushbu band buzilgan holda bloklanishiga rozilik beradi, uni tan oladi va tasdiqlaydi.
10.25.
Ushbu bo’limning har qanday bandi buzilgan va / yoki Muddati o’tgan qarzdorlikka yo’l qo’yilgan holda, Operator O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko’zda tutilgan o’z huquqlarini himoya qilish va majburiyatlarning bajarilishini ta’minlashning boshqa har qanday vositalaridan foydalanishga, shu jumladan, lekin bular bilan cheklanmagan holda, adliya organlariga murojaat qilish orqali foydalanishga haqli bo’ladi.

Ishlar, xizmatlar

10.26.
Ushbu Foydalanuvchi shartnomasi doirasida sotiladigan Tovarlar O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida taqiqlanmagan, Merchant tomonidan ko’rsatiladigan/bajariladigan xizmatlar va/yoki ishlar (keyingi o’rinlarda – Xizmatlar) bo’lishi mumkin.
10.27.
Merchantning xizmat ko’rsatish kanallarida Xizmatlarga Buyurtma berish va/yoki Xizmatlar uchun haq to’lash orqali Mijoz bunday Xizmatlarni olish shartlari va qoidalari bilan avvaldan tanishish va ularga rioya qilish majburiyati, hamda (agar mavjud bo’lsa) O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq Merchant tomonidan ko’zda tutilgan tartibda va shartlarda Merchant bilan bunday Xizmatlarni ko’rsatish bo’yicha tegishli shartnomani tuzish majburiyati to’g’risida ogohlantirilganligini tasdiqlaydi.
10.28.
Xizmatlarni taqdim etishda Merchant ularning sifati, mazmuni, ishonchliligi, amaliy qo’llanilishi, hamda Merchant tomonidan ushbu Xizmatlarning ko’rsatilishi bilan bog’liq bo’lgan o’z majburiyatlarining boshqa to’g’ri bajarilishi uchun mustaqil ravishda javobgar bo’ladi. Shunday qilib, Operator Xizmatlarni ko’rsatish bilan bog’liq holda Merchant tomonidan o’z majburiyatlarini lozim darajada bajarmaganligi sababli Mijoz yoki uchinchi shaxslarga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo’lmaydi.
10.29.
Operator Mijozning ushbu Foydalanuvchi shartnomasiga rioya qilmasligi yoki Merchantning Xizmat Kanallarida bunday Xizmatlar va ularni olish tartibi haqidagi ma’lumot bilan tanishmaganligi sababli bunday Xizmatlarni olish Shartlariga rioya qilmasligi natijasida Mijoz yoki uchinchi shaxslarga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo’lmaydi.
10.30.
Mijoz tomonidan Xizmatlar haqi to’langanidan va/yoki olinganidan keyin pul mablag’larini qaytarish va/yoki Xizmatlarni almashtirish O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq Merchant tomonidan belgilangan shartlar asosida va tartibda amalga oshiriladi.

11. TOVARNI QAYTARISH (QAYTARISH SIYOSATI)

Tegishli sifatdagi tovarlarni qaytarish

11.1.
Mijoz tegishli sifatdagi Tovarni olganidan keyin 10 kalendar kun ichida uni Merchant/Operatorga qaytarishi mumkin. Shu holda yetkazib berish narxi qoplanmaydi.
11.2.
Tegishli sifatdagi tovarlarni qaytarish yoki almashtirish, agar ko’rsatilgan Tovar ishlatilmagan bo’lsa, uning ko’rinishi, iste’mol xususiyatlari, plombalari, zavod yorliqlari va boshqalar saqlanib qolgan bo’lsa, hamda Marketpleys orqali ushbu Tovarni sotib olish fakti va shartlari tasdiqlanishi mavjud bo’lsa, amalga oshiriladi. Agar Tovardan foydalanish izlari aniqlansa, Operator yoki Merchant shu asosda pulni qaytarishni rad etish huquqini o’zida saqlab qoladi.
11.3.
Quyidagi toifadagi tegishli sifatdagi tovarlar almashtirilishi va qaytarilishi mumkin emas:
11.3.1.
Uy sharoitida kasalliklarning oldini olish va davolash uchun tovarlar (metall, rezina, to’qima matolaridan va boshqa materiallardan tayyorlangan sanitariya-gigiena vositalari, tibbiy maqsadli buyumlar va tibbiy texnika, og’iz bo’shlig’ining gigienasi vositalari, ko’zoynak linzalari, bolalarni parvarish qilish vositalari, dori preparatlari).
11.3.2.
Farmatsevtika mahsulotlari, shu jumladan dori preparatlari/vositalari.
11.3.3.
Shaxsiy gigiena vositalari (tish cho’tkalari, taroqlar, soch qisqichlari, soch turmaklari, pariklar, ulama sochlar va boshqa shunga o’xshash mahsulotlar).
11.3.4.
Parfyumeriya va kosmetika tovarlari.
11.3.5.
Metrlab o’lchab sotiladigan to’qimachilik mahsulotlari (i-gazlama, zig’ir, shoyi, jun va sintetik matolar, mato turidagi to’qilmagan materiallardan tayyorlangan buyumlar – lentalar, tasmalar, to’rli buyumlar va boshqalar);
11.3.6.
Metrlab o’lchab sotiladigan kabel mahsulotlari (simlar, qalin simlar, kabellar); qurilish va pardozlash materiallari (linoleum, plyonka, gilam qoplamalari va boshqalar) va boshqa tovarlar.
11.3.7.
Tikuvchilik va trikotaj buyumlari (tikuv va trikotaj ichki kiyim buyumlari, paypoq va qo’lqop buyumlari).
11.3.8.
Polimer materiallardan tayyorlangan oziq-ovqatga tegib turadigan buyumlar va materiallar, shu jumladan bir marta ishlatiladigan (idishlar, ovqatlanish va oshxona anjomlari, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va tashish uchun idishlar va o’ram materiallari).
11.3.9.
Uy kimyoviy moddalari, pestitsidlar va agrokimyoviy vositalar.
11.3.10.
Mebel (mebel garniturlari va to’plamlari).
11.3.11.
Qimmatbaho metallardan yasalgan buyumlar, qimmatbaho toshlar bilan, qimmatbaho metallardan yarim qimmatbaho va sintetik toshlar qo’shib yasalgan buyumlar, qirralangan qimmatbaho toshlar, sotib olish paytigacha ularda Merchant ko’rsatmagan nuqsonlar (toshlar, sirg’alardagi qulflar, bilaguzuklardagi sharnirli birikishlarning zaif mahkamlanishi, yoriqlar, sinib tushgan joylar, tirnalgan joylar, burmalar va boshqa nuqsonlar) aniqlangan hollardan tashqari, davlat probirlash tamg’asining izi yoki belgilangan namunadagi probirlash belgisining zargarlik qotishmasining haqiqiy probasiga nomuvofiqligi, buyumning xususiyatlai plombalangan yorliq ma’lumotlariga nomuvofiqligi.
11.3.12.
Avtomobillar va moto-velotovarlar, tirkamalar va ular uchun raqamlangan agregatlar; qishloq xo’jaligi ishlarini kichik mexanizatsiyalash ko’chma vositalari; maishiy foydalanish uchun sayr qayiqlari va boshqa suv kemalari.
11.3.13.
Kafolat muddati belgilangan maishiy maqsadli texnik murakkab buyumlar (maishiy metall kesish va yog’ochga ishlov berish dastgohlari; maishiy elektrotexnika mashinalari va maishiy elektr asboblari; maishiy radioelektron apparatlari; maishiy hisoblash va nusxa ko’chirish uskunalari; foto- va kino- apparatlari; telefon apparatlari va faksimil jihozlari; elektr musiqa asboblari, elektron o’yinchoqlar).
11.3.14.
Hayvonlar va o’simliklar.

Tegishli sifati bo’lmagan tovarlarni qaytarish

11.4.
Unga tegishli sifati bo’lmagan Tovar sotilgan Mijoz o’z xohishiga ko’ra quyidagilarni talab qilishga haqli:
11.4.1.
Shunga o’xshash rusumdagi (model, buyum) tegishli sifatdagi Tovarga almashtirish;
11.4.2.
boshqa rusumdagi (model, buyum) xuddi shunday Tovarga, Tovar Narxini/Qiymatini mos ravishda qayta hisoblagan holda, almashtirish;
11.4.3.
Tovardagi nuqsonlarni bepul bartaraf etish, yoki Mijoz yoki uchinchi shaxs tomonidan nuqsonlarni tuzatish uchun qilingan xarajatlarni qoplash;
11.4.4.
Tovar Narxini/Qiymatini mutanosib ravishda kamaytirish;
11.4.5.
Tegishli sifati bo’lmagan Tovar qaytarilgan holda, pul mablag’larini qoplash (qaytarish).
11.5.
Mijoz tegishli sifati bo’lmagan Tovarni qaytarib berganda, Tovarning nuqsoni ishlab chiqarish nuqsoni bo’lsa, va u Mijozning aybisiz yuzaga kelgan bo’lsa, Merchant/Operator tegishli sifati bo’lmagan Tovarni olgan sanasidan boshlab 5 ish kunidan kechiktirmagan muddatda, Merchant/Operator unga qaytarilgan Tovarning qiymatini, shuningdek qaytarilgan Tovarni yetkazib berish uchun xarajatlarni Mijozga qaytaradi. Agar Mijozning Buyurtmasida tegishli sifatdagi tovarlar mavjud bo’lsa, yetkazib berish narxi qoplanmaydi.
11.6.
Nuqsonli tovar aniqlanganda, Mijoz Tovarni ishlab chiqaruvchiga, Operatorga yoki Merchantga qaytarishi mumkin. Tovarlarni qaytarishni rasmiylashtirish uchun Operator qonunchilik talablarini hisobga olgan holda o’z ixtiyoriga ko’ra (agar mavjud bo’lsa) kafolat taloni va/yoki servis markazining dalolatnomasi (xulosasi) asl nusxalarini talab qilishi mumkin.
11.7.
Merchant Mijozga Tovar qaytarib berilmagan holda nuqsonlari bo’lgan Mahsulot uchun qisman kompensatsiyani undirishni taklif qilishi mumkin. Agar Mijoz rozi bo’lsa, qisman kompensatsiya Mijoz Tovar uchun to’lagani kabi usulda hisoblanadi. Ballar yordamida tovarlar uchun to’lov amalga oshirilganda, qisman kompensatsiya balllarda hisoblanadi. Ballar yetarli bo’lmasa, farqi pul mablag’lari bilan qoplanadi.

Assortimentga oid shartlarni buzish (noto’g’ri saralash)

11.8.
Noto’g’ri saralash aniqlangan holda, Mijoz quyidagi huquqlarga ega bo’ladi:
11.8.1.
ortiqcha Tovarni rad etish va Tovarni Buyurtmada ko’zda tutilgan assortimentga almashtirishni yoki haqiqatda berilmagan Tovar uchun to’langan pulni qaytarishni talab qilish. Bunday holda, Tovarlar Operatorga yoki (Merchant tomonidan yetkazib berilgandan keyin) Merchantga qaytarilishi kerak.
11.8.2.
Tovarni qabul qilish, Operator esa Mijozdan Tovarni topshirish paytida (shu jumladan sudda) Merchant tomonidan belgilangan Tovar narxida uning haqini to’lashni talab qilishga haqli bo’ladi. Agar haqiqatda topshirilgan Tovarlar Marketpleysda Tovarni topshirish vaqtida taqdim etilgan assortimentda bo’lmasa, ushbu Tovarning haqi Operator bilan kelishilgan narx bo’yicha to’lanadi.

Miqdor yuzasidan shartlarni buzish

11.9.
Agar Buyurtmani topshirish paytida Buyurtmadagi Tovarlar miqdorida nomuvofiqlik aniqlansa, Mijoz bu haqda Operator yoki Merchantni darhol xabardor qilishi shart. Mijoz tomonidan Merchantni yoki Operatorni xabardor qilish sharti buzilgan holda, ular Mijozning topshirilgan Tovar miqdori bo’yicha uning da’vosini qondirishni rad etishga haqli bo’ladi.
11.10.
Agar Mijoz Buyurtmada ko’rsatilganidan kamroq miqdorda Tovarni olgan bo’lsa (Buyurtmada kamomad), Mijoz Buyurtmani topshirishda Tovarning Buyurtmaga mos keladigan qismini qabul qilish, va Tovarning yetmagan miqdorini topshirishni talab qilish, yoki yetmagan Tovarlar haqi to’langan bo’lsa, yetmagan Tovar qismi bo’yicha Buyurtmani rad etish, va yetmagan Tovar uchun pulni qaytarishni talab qilish huquqiga ega bo’ladi.
11.11.
Yetmagan Tovarni topshirish yangi Buyurtmani rasmiylashtirish orqali amalga oshiriladi. Agar Tovarning narxi oshgan bo’lsa, yangi Buyurtma berishdan avval Operator yoki Merchant bilan bog’lanish kerak. Agar yetmagan Tovar haqi Mijoz tomonidan avval to’lanmagan bo’lsa yoki uning qiymati Kartaga qaytarilgan bo’lsa, Tovarning haqi yangi Buyurtmani rasmiylashtirishda har qanday mavjud bo’lgan usul bilan to’lanishi mumkin. Agar yetmagan Tovarni topshirishning iloji bo’lmasa, Operator yoki Merchant bu haqda Mijozni xabardor qiladi.

Tovarlarni almashtirish (almashish).

11.12.
Mijoz Operatorning Qaytarish siyosatiga muvofiq, Marketpleys orqali sotib olingan Tovarni ushbu Tovar Marketpleys orqali sotib olingan kundan boshlab 10 (o’n) kalendar kun ichida almashtirishga haqli bo’ladi.
11.13.
Tovarlarni almashtirish, imkoni boricha, ekvivalent Tovarga almashtirish bilan amalga oshiriladi.
11.14.
Tegishli sifatdagi tovarlarni almashtirish yoki tegishli sifati bo’lmagan Tovarlarni almashtirish Tovarni Operatorga / Merchantga qaytarib berish va keyingi Buyurtmani yoki Tovarni bekor qilish, keyin yangi Buyurtma berish orqali amalga oshiriladi. Bunda ushbu bekor qilish texnik harakat bo’lib, Merchant/Operatorning Tovarni sotish bo’yicha bitimni amalga oshirishdan bosh tortishini anglatmaydi. Agar Mijozning murojaati paytida Merchantda/Operatorda shunga o’xshash Tovar mavjud bo’lmasa, Operator Buyurtmani yoki Tovarni bekor qiladi, va Merchant/Operator ushbu bo’limda belgilangan muddatda qaytarilgan Tovar uchun pul summasini qaytaradi.
11.15.
Qiymati Tovarning dastlabki Qiymatidan farq qiladigan tovar almashtirilganda:
11.15.1.
Agar almashtirilgan Tovarning qiymati Tovarning dastlabki qiymatidan oshsa, Mijozga Merchantga yoki Operatorga ushbu farqni Mijozning o’z mablag’lari hisobidan qoplash taklif qilinadi. Aks holda, Operator Buyurtmani yoki Tovarni bekor qiladi, ushbu Qoidalarda ko’zda tutilgan Tovarlarni qaytarish tartibi qo’llaniladi va Merchant/Operator qaytarilgan Tovar uchun pul summasini ushbu bo’limda belgilangan muddatda qaytaradi;
11.15.2.
Agar almashtirilgan Tovarning Qiymati Tovarning dastlabki Qiymatidan kam bo’lsa, Tomonlar Merchant Kredit Tovarining Qiymatini qayta hisoblab chiqishiga rozi bo’ladi, va Tovarning dastlabki Qiymati va undan kam bo’lgan Tovar Qiymati o’rtasidagi farq Mijozga ushbu bo’limda ko’zda tutilgan tartibda va shartlar asosida qaytariladi.

Aksiya bo’yicha olingan Tovarlarni qaytarish

11.16.
Uning doirasida Tovarlardan biriga yoki to’plamdagi barcha Tovarlarga chegirma taqdim etilgan Sodiqlik dasturi doirasida aksiya bo’yicha Tovarlar to’plami sotib olinganda, tegishli sifatdagi yoki tegishli sifati bo’lmagan Tovarlar faqat to’plam tarkibida qaytarilishi mumkin. Agar aksiyani o’tkazish qoidalarida boshqacha holat ko’zda tutilgan bo’lmasa, to’plamdan alohida Tovarlarni qaytarish mumkin bo’lmaydi.

Kreditga yoki bo’lib-bo’lib olish shartida sotib olingan Tovarlarni qaytarish

11.17.
Kreditga yoki bo’lib-bo’lib sotib olingan tegishli sifatdagi qaytarilgan Tovar uchun Kredit bo’yicha foizlar /Operatorning vositachilik haqi qoplab berilmaydi. Tegishli sifati bo’lmagan tovarlar uchun Kredit bo’yicha foizlarni yoki Operatorning vositachilik haqini to’lashda, bankdan ma’lumotnoma taqdim etilgan holda, hamda qaytarilgan Tovarning nuqsoni ishlab chiqarishda yuzaga kelgan bo’lib, Mijozning aybi bilan yuzaga kelmaganligi aniqlangan holda, Operator Kredit bo’yicha hisoblangan foizlarni/ Operatorning vositachilik haqini qoplaydi.

Pul mablag’larini qaytarish.

11.18.
Qaytarilgan Tovar uchun pul mablag’larini qaytarish Operator yoki Merchant tomonidan, Buyurtma uchun to’lov usuliga qarab, Tovar Operator/Merchantga qaytarilgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida amalga oshiriladi.
11.19.
Buyurtmaning bir qismi bekor qilinganda, va qolgan Tovarlar narxi bepul yetkazib berish uchun zarur bo’lganidan kam bo’lganda, bekor qilingan Tovarlar uchun pul mablag’lari yetkazib berish narxi ayirilgan holda qaytariladi.
11.20.
Mijoz Buyurtmani yetkazib berish uchun topshirilgandan keyin bekor qilsa, yoki tegishli sifatdagi Tovarni qabul qilish vaqtida yoki undan keyin rad etsa, to’langan yetkazib berish narxi qaytarilmaydi.
11.21.
Tovarlarni bo’lib-bo’lib to’lash va/yoki to’lash muddatini kechiktirish shartlarida, shu jumladan, lekin bular bilan cheklanmagan holda, Kreditga Mikroqarz shartnomasi asosida, va/yoki Mijoz va tegishli ZOOD EKOTIZIMI Ishtirokchisi o’rtasida tuziladigan tegishli shartnomalar asosida boshqa kredit yechimlaridan foydalanib sotilganda, Buyurtmaning bir qismidan voz kechish holatida, Operator Operatorga/Merchantga qaytarilgan Tovarga mutanosib ravishda Operatorning vositachilik haqini tegishli qayta hisob-kitobini amalga oshiradi.
11.22.
Tovarlarni bo’lib-bo’lib to’lash va/yoki to’lash muddatini kechiktirish shartlarida, shu jumladan, lekin bular bilan cheklanmagan holda, Kreditga Mikroqarz shartnomasi asosida, va/yoki Mijoz va tegishli ZOOD EKOTIZIMI Ishtirokchisi o’rtasida tuziladigan tegishli shartnomalar asosida boshqa kredit yechimlaridan foydalanib sotilganda, ushbu shartlar asosida bitim tuzilganidan keyin Mijoz Tovarni olishdan voz kechgan holda, Operator Tovar uchun dastlabki to’lovni (agarmavjud bo’lsa) Tovar Merchant/operatorga qaytarilgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida Mijozning hisobraqamiga (Kartasiga) qaytaradi.
11.23.
Mikroqarz shartnomasi asosida Tovarni Kreditga sotishda, Operator bankni ushbu holat haqida xabardor qiladi, va Operator Mijozning ushbu Foydalanish shartnomasi doirasida berilgan tegishli Mijoz topshirig’i asosida Kredit bo’yicha olingan summani Kreditni qoplash uchun bank hisobraqamiga qaytaradi. Bunda Bank Kreditni bekor qilishni amalga oshiradi, bu esa Mijozning Mikroqarz shartnomasi bo’yicha Bank oldida hech qanday majburiyatlari yo’qligini bildiradi.
11.24.
Mikroqarz shartnomasi asosida Tovarni Kreditga sotishda, agar Qaytarish operatsiyasi tegishli Kredit berilgan kundan boshlab 5 kalendar kun o’tganidan keyin amalga oshirilgan bo’lsa, Bank ushbu Bank va Mijoz (Qarzdor) o’rtasida tuzilgan Mikroqarz shartnomasiga muvofiq foizlarni hisoblaydi. Bunday holda, Bank bunday Mijoz tomonidan o’z majburiyatlarini, shu jumladan ushbu choralar bilan bog’liq barcha tegishli sud xarajatlarini yoki boshqa shunga o’xshash xarajatlarni bajarishini ta’minlash uchun barcha zarur bo’lgan yuridik va faktik choralarni mustaqil ravishda amalga oshiradi.
11.25.
Operator Mijozdan Tovar uchun olingan summani qaytarishni faqat undan to’lov amalga oshirilgan Mijozning bank hisobraqamiga (Kartasiga), yoki Mijoz tomonidan Operatorga rekvizitlari ushbu bo’limning 11.5-bandida ko’rsatilgan muddatlarda berilgan Mijozning bank hisobraqamiga (Kartasiga) amalga oshiradi.

12. OPERATORNING HUQUQLARI

Operatorning ushbu Foydalanuvchi shartnomasida ko’rsatilgan har qanday huquq va majburiyatlariga qo’shimcha ravishda, Operator quyidagi huquqlarga ega bo’ladi:

12.1.
Ushbu Shartnomani tuzishni qabul qilish vaqtida Mijozning faoliyatini tekshirish va kelgusida Shartnomaning butun amal qilish muddati davomida Mijoz faoliyatining O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida va Shartnomada belgilangan talablarga muvofiqligini, shu jumladan, Mijozning ushbu Foydalanuvchi shartnomasining 13-bo’limida («MIJOZNING BAYONOTLARI VA KAFOLATLARI») ko’rsatilgan Vakillik va kafolatlarga muvofiqligini nazorat qilish.
12.2.
Mijozning faoliyati O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida va Shartnomada belgilangan talablarga mos kelmasligi, shu jumladan, Mijozning ushbu Foydalanuvchi shartnomasining 13-bo’limida («MIJOZNING BAYoNOTLARI VA KAFOLATLARI») ko’rsatilgan Bayonotlar va Kafolatlarga mos kelmasligi holatida, ushbu Shartnomani va/yoki Maxsus shartlarni tuzishdan, hamda tegishli ravishda Shartnoma bo’yicha ko’rsatiladigan har qanday va/yoki barcha xizmatlarni Mijozga ko’rsatishdan voz kechish.
12.3.
Mijoz bunday Merchantga nisbatan Shartnomada ko’zda tutilgan majburiyatlarni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan holda, bunday Merchant ushbu majburiyatlarni bajarmaguncha, har qanday Merchantga nisbatan Mijoz Buyurtmalarini qabul qilishdan va bajarishdan (operatsiyalarni bajarishdan) voz kechish.
12.4.
Operator tomonidan Mijoz faoliyati O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida va Shartnomada, shu jumladan ushbu Foydalanuvchi shartnomasining 13-bo’limida («MIJOZNING BAYONOTLARI VA KAFOLATLARI») ko’rsatilgan Bayonotlarda va kafolatlarda belgilangan talablarga muvofiq emasligini aniqlangan hollarda, Mijozni ZOOD texnologik yechimidan uzish yoki Shartnoma bo’yicha majburiyatlarning bajarilishini boshqacha tarzda to’xtatib turish.
12.5.
Operator Hamkorlardan, davlat organlaridan yoki uchinchi shaxslardan tegishli so’rovlar (da’volar, farmoyishlar) olganidan so’ng, Operator uchun nazorat qilib bo’lmaydigan xavf-xatarlar yuzaga kelganda, va O’zbekiston Respublikasining qonunchiligida va Shartnomada ko’zda tutilgan boshqa hollarda, Mijoz tomonidan ayrim Operatsiyalar bo’yicha ZOOD texnologik yechimidan foydalanishni to’xtatib turish.
12.6.
Mijozning va/yoki Merchantning Mijoz bilan til biriktirgan holda ehtimoliy firibgarlik faktlari yoki boshqa noqonuniy faoliyati, yoki ZOOD texnologik yechimidan foydalanish bilan bog’liq bo’lgan Qoidalarning buzilishi holatlari to’g’risida asosli taxminlar mavjud bo’lganda, nizoli vaziyat aniqlanmaguncha/hal qilinmaguncha, Shartnoma bo’yicha majburiyatlarning bajarilishini to’xtatib turish .
12.7.
Bu haqda Operator uchun mavjud bo’lgan usullar yordamida Mijozni oldindan xabardor qilgan holda, ZOOD texnologik yechimini takomillashtirish yoki ZOOD texnologik yechimidagi xatolarni tuzatish uchun rejalashtirilgan yoki rejadan tashqari profilaktika ishlarini olib borish.
12.8.
Shartnoma talablarini hisobga olgan holda, elektron hujjat aylanishining samaradorligi va xavfsizligini oshirish maqsadida ZOOD Texnologik yechimi faoliyatining texnologik jarayonlarini o’zgartirish.
12.9.
Uchinchi shaxslarni ular bilan tuzilgan shartnomalar asosida, Shartnoma bo’yicha majburiyatlarni bajarishga jalb qilish, bunda Mijoz oldida ularning harakatlari (harakatsizligi) va Shartnoma bo’yicha o’z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarish uchun javobgar bo’lib qolish.
12.10
Mijozning har qanday Buyurtmalarini 6-bo’limning («BUYURTMANI BEKOR QILISH») tegishli bandlarida ko’rsatilgan tartibda bekor qilish.
12.11
O’zbekiston Respublikasining qonunchiligida va ushbu Shartnomada ko’zda tutilgan boshqa harakatlarni amalga oshirish.
12.12
Bunda, ushbu bo’lim yoki ushbu Foydalanuvchi shartnomasining boshqa qoidalari doirasida har qanday cheklash, to’xtatib turish, uzish, bekor qilish yoki Mijozning harakatlarini boshqa tarzda cheklash holatlarida, agar Mijoz Tovarlar uchun to’lov bo’yicha tegishli Operatsiyalarni amalga oshirgan bo’lsa, Operator Mijozning tegishli talabi berilgan kundan boshlab 30 kalendar kun ichida Tovar hali yetkazib berilmagan va Mijozga topshirilmagan holda, Mijozga tegishli pul mablag’larining qaytarilishini ta’minlash majburiyatini o’z zimmasiga oladi.

13. MIJOZNING BAYONOTLARI VA KAFOLATLARI

Mijoz quyidagilarni bayonot qiladi va kafolatlaydi:

13.1.
Mijoz O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq muomalaga layoqatli shaxs hisoblanadi va shunga muvofiq holda yuridik majburiyatlarni o’z ichiga olgan mazkur Shartnomani tuzishga qobiliyatli bo’ladi.
13.2.
Ushbu Shartnomani tuzishda Mijoz tomonidan kiritilgan elektron pochta manzili va Abonent raqami haqiqatan ham Mijozga tegishli, yoki u tomonidan tegishli qonuniy asosda foydalaniladi.
13.3.
Buyurtmani rasmiylashtirishda ko’rsatilgan to’lov usulidan hech qanday cheklovlarsiz foydalanish huquqiga ega.
13.4.
Ushbu Shartnomani tuzishda va/yoki amalga oshirishda u Operatorga (shu jumladan, Mijoz bilan bog’lanish, unga xabarnomalar yuborish, shuningdek Mijozni yuridik ahamiyatli harakatlarni amalga oshirish yuzasidan o’z irodasini bildiruvchi shaxs sifatida ishonchli aniqlash uchun) ishonchli ma’lumotlarni taqdim etgan yoki taqdim etadi (dolzarblashtiradi, yangilaydi) Ma’lumotni (jumladan, Shaxsiy ma’lumotlarni) taqdim etganda, Mijoz bunday ma’lumotlarning haqiqiyligini (aniq, xatosiz va h.k.) bayonot qiladi va kafolatlaydi. Mijoz aniq bo’lmagan, xato, noto’g’ri, ishonchsiz, to’liq bo’lmagan ma’lumotlarni taqdim etish uchun javobgar bo’ladi.
13.5.
Ushbu Shartnoma matnining mazmuni va ma’nosini to’liq tushunadi va anglab yetadi, va ushbu Shartnomani 3-bo’limda («SHARTNOMANI TUZISH TARTIBI») ko’rsatilgan tartibda tuzganda, uning shartlariga shartsiz, so’zsiz va qaytarib bo’lmaydigan tarzda rozi bo’ladi va shu bilan o’z irodasini bildirganiga guvohlik beradi.
13.6.
Ushbu Foydalanuvchi shartnomasi bilan Mijozga yuklatilgan majburiyatlarni vijdonan va tegishli tarzda bajaradi.
13.7.
Operatorni ushbu bayonotlarga yoki kafolatlarga zid kelishi mumkin bo’lgan har qanday holatlar haqida xabardor qiladi.
13.8.
Tovar uchinchi shaxslarga qayta sotish uchun emas, balki faqat shaxsiy foydalanish uchun sotib olinadi, va faqat fuqarolik maqsadlarida foydalaniladi.
13.9.
O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq, Tovar hech qanday noqonuniy faoliyat uchun foydalanilmaydi.
13.10.
Tovar qo’llanuvchi milliy va xalqaro eksport nazorati qoidalari amal qiladigan hech qanday hududlarda ishlatilmaydi.
13.11.
Operatorda Mijozning yuqoridagi bayonotlarga va kafolatlarga rioya qilmasligi bilan bog’liq zararlar yuzaga kelgan holda, Mijoz Operatorning tegishli so’rovi olingan kunidan boshlab 30 (o’ttiz) kalendar kuni ichida Operatorga yetkazilgan zararni (to’liq hajmida) qoplash majburiyatini o’z zimmasiga oladi.
13.12.
Ushbu bo’limda ko’rsatilgan bayonotlar, kafolatlar va majburiyatlarning buzilishi Operator uchun ushbu Foydalanuvchi shartnomasi doirasida har qanday Xizmatni taqdim etishdan voz kechishi va/yoki Foydalanuvchi shartnomasining 12- bo’limiga («OPERATORNING HUQUQLARI») muvofiq boshqacha usulda Mijozning harakatlarini cheklash, to’xtatib turish, o’chirish, bekor qilish yoki boshqacha tarzda cheklash uchun yetarli asos bo’ladi.

14. OPERATORNING KAFOLATLARI YO’QLIGI

14.1.
Operator hech qanday holatda Merchantlar tomonidan ularning o’z Tovarlarni sotishi bilan bog’liq holda Tovarlari mavjudligini, sifatini, mazmunini, ishonchliligini, amaliy qo’llanishini, shuningdek, boshqa majburiyatlarining tegishlicha bajarilishini kafolatlamaydi.
14.2.
Operator hech qanday holatda ZOOD Servisiga uzluksiz va/yoki doimiy kirishni kafolatlamaydi, va Buyurtmalarni qayta ishlash yoki Operatsiyalarni amalga oshirish uchun zarur bo’lgan vaqt davomiyligi yuzasidan hech qanday kafolat yoki bayonot bermaydi.
14.3.
Operator hech qanday holatda Mijoz bilan hamkorlik munosabatlarini, qo’shma korxonalarni, agentliklarni yoki mehnat munosabatlarini yaratmaydi;
14.4.
Operator hech qanday holatda Kafil, Kafillik qiluvchi shaxs bo’lmaydi va boshqacha tarzda Merchantning majburiyatlarini bajarishni ta’minlash uchun boshqa har kanday vositalarni taqdim etmaydi.
14.5.
Operator hech qanday holatda Mijozning soliq agenti sifatida faoliyat yuritmaydi, va Mijoz nomidan O’zbekiston soliq qonunchiligiga muvofiq ZOOD Servicidan foydalanish natijasida.Mijozda yuzaga kelishi mumkin bo’lgan hech qanday soliqlarni, yig’imlarni va/yoki boshqa majburiy to’lovlarni yig’ishni va/yoki to’lashni amalga oshirmaydi.

15. HUQUQLARNI O’TKAZISH

15.1.
Mijoz Operatorning avvaldan roziligisiz ushbu Foydalanuvchi shartnomasi bo’yicha har qanday huquq yoki majburiyatlarni uchinchi shaxslar foydasiga o’tkazishga yoki undan voz kechishga haqli bo’lmaydi.
15.2.
Operator, O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida ko’zda tutilgan hollardan tashqari, ushbu Shartnomani hamda unga ko’ra har qanday huquq va majburiyatlarni Mijozning roziligisiz yoki uni ogohlantirmasdan uchinchi shaxsga topshirishga yoki undan voz kechishga haqli bo’ladi.

16. LIABILITY

16.1.
Operator hech qanday holatda Merchant tomonidan sotilgan Tovarning mavjudligi va sifati, shuningdek mazmuni, ishonchliligi, amaliy qo’llanilishi, shuningdek Merchantlar tomonidan sotish bilan bog’liq o’z majburiyatlarining boshqa to’g’ri bajarilishi uchun javobgar bo’lmaydi. ular tomonidan tovarlar.
16.2.
Operator va Merchant Marketpleys va/yoki Merchantning xizmat ko’rsatish kanallari orqali sotib olingan Tovarlardan noto’g’ri foydalanish natijasida Mijozga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo’lmaydi.
16.3.
Operator tashqi saytlarning mazmuni va ishlashi uchun javobgar bo’lmaydi.
16.4.
Operator Mijozning Abonent raqami boshqa shaxsning mulkiga o’tganligi, shu jumladan Mijoz bunday telefon raqamidan uzoq vaqt davomida (3 oydan) foydalanmasligi natijasida Mijoz ko’rishi mumkin bo’lgan zararlar uchun javobgar bo’lmaydi.
16.5.
Operator autentifikatsiya paytida Mijoz tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarning haqqoniyligi va to’g’riligi uchun javobgar bo’lmaydi.
16.6.
Merchantlar texnik jihatdan Mijozlarga begona resurslarga va veb-xizmatlarga, shu jumladan o’zining Xizmat ko’rsatish kanallariga havolalarni yuborish imkoniyatiga ega bo’ladi. Operator ushbu veb-servislarning egasi emas, va ularda joylashtirilgan materiallar uchun yoki begona kompaniyalarning siyosati uchun javobgar bo’lmaydi. Operator hech qanday tarzda bunday resurslarni nazorat qilmaydi, bunday saytlardan foydalanish va uchinchi shaxslarning harakatlari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan buzilishlar yoki zararlar uchun javobgar bo’lmaydi.
16.7.
ZOOD Texnologik yechimini va Mijoz qurilmasini bog’laydigan aloqa kanalining ishlashi Operatorning tegishli jihozi yoki Mijozning qurilmasi ta’sir etishi qamrovi zonasi doirasida ikkala Tomonning javobgarligi zonasiga kiradi. Bunda, agar ushbu yo’qligi yoki noto’g’ri ishlashi uchinchi shaxslarning o’z majburiyatlarini tegishlicha darajada bajarmaganligi natijasi bo’lsa, Tomonlar aloqa kanalining yo’qligi yoki uning noto’g’ri ishlashi uchun javobgarlikdan ozod qilinadi.
16.8.
Operator jihoz-uskunalarning, dasturiy ta’minotning ishlashidagi texnik uzilishlar, Operatorning aybisiz yuzaga kelgan aloqa kanallari ishidagi uzilishlar, elektr ta’minotidagi uzilishlar, Internetning mahalliy, milliy va xalqaro segmentlari ishlashidagi global uzilishlar, marshrutlashtirish tizimlaridagi va/yoki Internet tizimlarining domen nomlaridagi nosozliklar, DDoS hujumlari, hamda Internet resurslarining va aloqa kanallarining ishlash qobiliyatini buzadigan boshqa noqonuniy harakatlar natijasida yuzaga kelgan ZOOD Texnologik Yechimning ishlashidagi har qanday kechikishlar, uzilishlar, nosozliklar va/yoki boshqa cheklovlar uchun javobgar bo’lmaydi.
16.9.
Mijoz mustaqil ravishda Mijozning aybi bilan, shuningdek, uning qurilmasiga o’rnatilgan zararli dasturlar va ilovalar yordamida ruxsatsiz kirishga erishilgan bunday Mijoz qurilmasidan Mijozning nomidan amalga oshirilgan uchinchi shaxslarning har qanday harakatlari uchun xavflarni va javobgarlikni o’z zimmasiga oladi.
16.10.
Ushbu Shartnoma bilan tartibga solinmagan hollarda, Tomonlar O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq javobgar bo’ladi.
16.11.
Hech qaysi Tomon hech qanday holatda ushbu Shartnomaga muvofiq yoki unga bog’liq holda quyidagilar uchun javobgar bo’lmaydi: (a) har qanday bilvosita zarar yoki ko’rilmagan foyda; (b) xarajatlarning ortishi, qiymatning kamayishi yoki biznesni, ishlab chiqarishni, daromadni yoki foydani yo’qotish; (c) o’z obro’-e’tiborni yoki goodwillni yo’qotish.

17. INTELLEKTUAL MULK

17.1.
Marketpleysda joylashtirilgan, tegishli ZOOD interfeyslari orqali mavjud bo’lgan barcha kontentning eksklyuziv huquqi egalari mos ravishda Operator, Merchantlar yoki Operatorning hamkorlari hisoblanadi.
17.2.
Marketpleysda joylashtirilgan, tegishli ZOOD interfeyslari orqali kirish mumkin bo’lgan ma’lumotlar faqat ma’lumot olish uchun mo’ljallangan, va Mijozni avvaldan xabardor qilmagan holda, tegishli huquq egasi tomonidan o’zgartirilishi mumkin.
17.3.
Mijoz tegishli mualliflik huquqi egasining yozma roziligisiz, ZOOD interfeysida mavjud bo’lgan har qanday URL-manzili, yoki tegishli ZOOD interfeysida joylashtirilgan tegishli huquq egalarining har qanday kontenti, logotiplari, grafikalari yoki Shaxsiylashtirish vositalaridan nusxa ko’chirmaslik, unga taqlid qilmaslik, uni o’zgartirmaslik, tiplashtirmaslik, yaratmaslik, to’ldirmaslik yoki undan foydalanmaslik majburiyatini o’z zimmasiga oladi.

18. SHAXSIY MA’LUMOT

18.1.
Operator ushbu Foydalanuvchi shartnomasini bajarish uchun Mijozning Shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlaydi.
18.2.
Operatorning Shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berishda u Mijozning Shaxsiy ma’lumotlarining maxfiyligini ta’minlaydi, shuningdek, Mijozning Shaxsiy ma’lumotlariga ruxsatsiz yoki tasodifiy kirishdan, shaxsiy ma’lumotlarni yo’q qilishdan, o’zgartirishdan, bloklashdan, nusxalashdan, taqdim etish, tarqatish, himoya qilish, shuningdek, Mijozning Shaxsiy ma’lumotlariga nisbatan boshqa noqonuniy harakatlardan himoya qilish uchun zarur huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko’radi.
18.3.
Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash tartibi ushbu Foydalanuvchi shartnomasiga 1-ilovada keltirilgan Maxfiylik va Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish siyosatida belgilangan.

19. TOMONLAR O’RTASIDA ALOQA

19.1.
Operator yoki Merchant Mijozga ro’yxatdan o’tish paytida ko’rsatilgan elektron pochta manziliga, va/yoki shaxsiy kabinetga «Xabarnomalar» yoki «Xabarlar» bo’limlariga, yoki ZOOD texnologik yechimining funksiyalari doirasida amalga oshiriladigan boshqa shunga o’xshash bo’limlarga xabarnomalarni va xabarlarni yuboradi.
19.2.
Savollar yuzaga kelgan holda, Mijoz Operatorning qo’llab-quvvatlash xizmatiga yoki tegishli Merchantning Mijozlarga xizmat ko’rsatish bo’limiga telefon orqali, help@zoodmall.com manzili bo’yicha, yoki Shaxsiy kabinetdagi Operator yoki Merchant bilan chat orqali murojaat qilishi lozim.
19.3.
Mijozning murojaatlariga va da’volariga Operatorning yoki Merchantning javoblari, ular Shaxsiy kabinetga yoki Mijozning ro’yxatdan o’tish paytida ko’rsatgan elektron pochta manziliga, yoki Mijozning pochta manziliga (Mijozdan olingan bunday Buyurtma mavjud bo’lganda) yozma ravishda yuborilgan bo’lsa, tegishli shaklda yuborilgan deb e’tirof etiladi.

20. NIZOLARNI HAL QILISH, AMALDAGI QONUNCHILIK, BO’LINUVCHANLIK

20.1.
Majburiyatlarni lozim darajada bajarmaslik bilan bog’liq bo’lgan barcha nizolarni sudgacha tartibda hal qilish uchun SMS, elektron pochta bo’yicha xabarlar, tegishli ZOOD interfeysidan push-xabarnomalar, interaktiv ovozli xabarlar yoki telefon xabar markazi xizmatlaridan foydalaniladi. Operator nizoni sudgacha hal qilish uchun qog’ozdagi arizani taqdim etishi shart emas. E’tirozni ko’rib chiqish muddati Mijozga e’tiroz kelib tushgan kundan boshlab 3 kun hisoblanadi.
20.2.
Nizoni sudgacha hal etishning iloji bo’lmasa, nizo O’zbekiston Respublikasining qonunchiligiga muvofiq da’vogar mavjud bo’lgan joydagi tegishli sudga ko’rib chiqish uchun beriladi.
20.3.
Mijozning Muddati o’tgan qarzdorliklari bo’yicha majburiyatlarni bajarish bilan bog’liq bo’lgan nizolar yuzasidan, shuningdek, O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq, notariuslar tomonidan amalga oshirilgan ijro yozuvlari asosida qarzdorlikni so’zsiz tartibda undirish huquqini Operator o’zida saqlab qoladi.
20.4.
Ushbu Foydalanuvchi shartnomasi doirasidagi yoki undan kelib chiqadigan nizolarni hal qilishda qo’llanuvchi qonunchilik O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi hisoblanadi.
20.5.
Ushbu Foydalanuvchi shartnomasining har qanday qoidasini sud tomonidan haqiqiy emas deb tan olish qolgan qoidalarning haqiqiy emasligiga olib kelmaydi.

21. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI VA SHARTNOMAGA O’ZGARTIRISH KIRITISH

21.1.
Ushbu Shartnoma shartlari bilan tartibga solinadigan, Operator bilan ilgari yuzaga kelgan shartnomaviy munosabatlarga ega bo’lmagan Mijozlar uchun, Shartnomaning 3-bo’limida («ShARTNOMANI TUZISh TARTIBI») ko’rsatilgan tartibda Mijoz tomonidan Operatorning ushbu Foydalanish shartnomasi (taklifi) shartlarini qabul qilgan paytidan boshlab (keyingi o’rinlarda - Shartnomaning tuzilgan sanasi) Shartnoma kuchga kiradi, va ushbu Foydalanuvchi shartnomasining qoidalariga muvofiq Shartnoma to’xtatilmaguncha/bekor qilinmaguncha, noma’lum muddat mobaynida amal qiladi.
21.2.
Operator bilan ushbu Shartnoma shartlari bilan tartibga solinadigan shartnomaviy munosabatlarga ega bo’lgan, lekin bunday munosabatlarni hozirdagidan (hozirgi paytda Operatorning veb-saytida e’lon qilinganidan) farq qiladigan Shartnomaning tahriri shartlari asosida rasmiylashtirgan Mijozlar uchun (keyingi o’rinlarda - Sobiq Mijozlar), ilgari tuzilgan Shartnomaning amal qilishi davom etadi, ammo ushbu (joriy) Shartnoma tahririda ko’rsatilgan shartlar asosida davom etadi.
Bunda, Sobiq Mijozlar uchun Operator ushbu Shartnomaning yangi tahriri kuchga kirgan kundan kamida 7 kalendar kun avval, Mijozning Operatorda mavjud bo’lgan rekvizitlariga tegishli xabarnoma yuborish yoki Sobiq Mijozning Shaxsiy kabinetida ushbu Shartnomaning yangi tahririni aks ettirish orqali ushbu Shartnomaning yangi (joriy) tahririni ularning e’tiboriga yetkazish majburiyatini o’z zimmasiga oladi.
Agar Mijoz Operatordan xabarnomani olgan kunidan boshlab 7 kalendar kuni ichida unga Shartnoma shartlarini yangi tahrirdagi qabul qilishdan bir ma’noli voz kechish bilan javob bermasa, Shartnomaning yangi (joriy) tahriri Operatorning veb-saytida e’lon qilingan Shartnomaning sarlavha sahifasida ko’rsatilgan Shartnomaning yangi (joriy) nashri tahriri kuchga kirgan kundan boshlab kuchga kiradi.
Ushbu shartnomani yangi tahrirda tuzishdan voz kechishi holatida, Mijoz o’z Shaxsiy kabinetining tegishli bo’limida aks ettiriladigan yo’riqnomalarga amal qilib, o’z Shaxsiy kabinetini ZOOD texnologik yechimidan yo’q qilishi shart, bu esa ushbu Shartnomaning 22.6-bandi talablarini qondirish sharti bilan, ushbu Shartnomaning amal qilishini tugatish kabi malakalanadi.
21.3.
Ushbu bo’limda ko’rsatilgan qoidalarga qo’shimcha ravishda, Operator istalgan vaqtda ushbu Shartnomaning har qanday bandlarining mazmuniga va/yoki ushbu Shartnomaning butun matniga bir tomonlama o’zgartirishlar kiritish huquqiga ega. Bunday o’zgartirishlar Operatorning veb-saytida Shartnomaning yangi tahririni e’lon qilish orqali amalga oshiriladi. Yangi tahrirdagi Shartnomaning shartlarini qabul qilish Sobiq Mijozlar uchun ushbu Foydalanuvchi shartnomasining 21.2- bandining 2-4-bandlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
21.4.
Ushbu Shartnoma matniga tomonlarning huquq va majburiyatlariga ta'sir qilmaydigan va ushbu Shartnomaning muhim shartlariga ta'sir qilmaydigan o'zgartirishlar kiritilgan taqdirda (masalan, grammatik, stilistik, tinish belgilarini tuzatish, hujjatning formati, dizayni va turi va boshqa shunga o'xshash o'zgarishlar), bunday o'zgarishlar Operator Veb-saytida e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi va Foydalanuvchi shartnomasining 21.3-bandi va 21.2-bandining taluqli qoidalari qo’llanilmaydi va Operator mijozni bunday o'zgarishlar to'g'risida xabardor qilishga majbur emas.

22. SHARTNOMANING AMAL QILISHINI TO’XTATIB QO’YISH VA TUGATISH

22.1.
Tomonlardan har biri boshqa Tomonni bekor qilishning kutilgan sanasidan kamida 30 (o’ttiz) kalendar kun oldin yozma ravishda xabardor qilgan holda, ushbu Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga haqli bo’ladi.
22.2.
Operator ushbu Shartnoma bo’yicha o’z majburiyatlarini (to’liq yoki qisman) bajarishni to’xtatishga yoki ushbu Shartnomani bekor qilishga haqli bo’ladi, agar:
22.2.1.
Mijoz Shartnoma bo’yicha yoki ushbu Shartnomada ko’rsatilgan boshqa sabablarga ko’ra, uning to’xtatilishiga olib kelgan sabablar bartaraf etilguncha o’z majburiyatlarini bajarishni buzadi.
22.2.2.
Agar istalgan bunday buzilish tuzatib bo’lmaydigan bo’lsa, yoki tuzatilishi mumkin bo’lgan holda, Operator Mijozga bunday buzilish haqida yozma ravishda xabarnoma yuborganidan keyin 30 kalendar kun ichida tuzatilmagan bo’lib qolsa.
22.2.3.
Joriy va/yoki Muddati o’tgan qarzdorlikning istalgan miqdorini belgilangan muddatida to’lamasa, va bunday to’lamaslik uni to’lashni talab qilish huquqi paydo bo’lganidan keyin 30 kundan ortiq davom etsa.
22.3.
Mijoz quyidagi hollarda Operatorni yozma ravishda xabardor qilgan holda ushbu Shartnomani darhol bekor qilishi mumkin:
22.3.1.
Agar Operator ixtiyoriy yoki ixtiyoriy bankrotlik tufayli to’lovga layoqatsiz bo’lib qolsa yoki boshqa har qanday milliy yoki xorijiy bankrotlik yoki to’lovga layoqatsizligi to’g’risidagi qonunga muvofiq ixtiyoriy yoki ixtiyoriy sud jarayonining predmetiga aylansa.
22.3.2.
Agar Operator har qanday vakolatli yurisdiktsiya sudining qarori bilan tayinlangan boshqaruvchini, ishonchli boshqaruvchini yoki boshqa bunday agentni Operator biznesining to’liq yoki bir qismini keyinchalik sotish yoki boshqa yo’l bilan tasarruf etish maqsadida murojaat qilsa yoki tayinlagan bo’lsa. Operatorni tugatish.
22.3.3.
Ushbu Foydalanuvchi shartnomasining 21.2 - 21.3-bandlarida ko’zda tutilgan hollarda.
22.4.
Ushbu Shartnomani ijozning tashabbusiga binoan Shaxsiy kabinetining tegishli bo’limida ko’rsatilgan tegishli yo’riqnomalarga rioya qilgan holda, ZOOD texnologik yechimidan o’z Shaxsiy kabinetini yo’q qilish yo’li bilan amalga oshiriladi.
Bunda, Operator Mijozning Shaxsiy ma’lumotlarini ushbu Foydalanuvchi Shartnomasining 1-ilovasida keltirilgan Maxfiylik va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish siyosatida ko’rsatilgan maqsadlarda, tartibda, hajmda va shartlarda saqlashga haqli bo’ladi.
22.5.
Shartnomani bekor qilish hech qaysi Tomonni bekor qilish vaqtida mavjud bo’lgan har qanday javobgarlikdan ozod qilmaydi, va ushbu Shartnomada bevosita ko’zda tutilgan yoki ushbu Shartnomaning ma’nosidan kelib chiqadigan hollarda, bekor qilinganidan keyin ham amalda qoladigan Tomonlarning boshqa har qanday huquqi yoki majburiyatlarining haqiqiyligiga hech qanday ta’sir ko’rsatmaydi.

Ushbu Shartnomani bekor qilish oqibatlari

22.6.
Shartnomada ko’rsatilgan har qanday asoslarga ko’ra ushbu Shartnoma bekor qilinganda yoki to’xtatilganda, Mijozning mavjud Joriy/Muddati o’tgan qarzdorliklarini to’lash imkoniyatini ta’minlash maqsadida, ZOOD texnologik yechimi va ZOODPay to’lov yechimi ushbu Shartnomaning amal qilish muddati davomida paydo bo’lgan oxirgi majburiyatni bajarish paytigacha, Operator tomonidan belgilangan cheklangan funksiyalar doirasida Mijoz uchun mavjud bo’lib qoladi.
Shunday qilib, Tomonlarning ushbu Shartnomani bajarish va Joriy va/yoki Muddati o’tgan qarzdorliklarni to’lash bo’yicha barcha majburiyatlari, Qaytarish operatsiyalari bo’yicha majburiyatlari, hamda Tomonlarning boshqa qo’llanuvchan majburiyatlari va huquqlari ular to’liq bajarilishigacha Tomonlar uchun o’z kuchida qoladi.
Bunda, Tomonlar ushbu Shartnoma bekor qilingan yoki to’xtatilgandan so’ng, Operator Mijozlarning Merchant Tovarlarini sotib olish uchun yangi Topshiriqlarini qabul qilmasligiga rozi bo’ladir.

23. OPERATORNING REKVIZITLARI:

«ORIENTSWISS TASHKENT»MChJ QK
Yuridik manzili:
100171, Mirzo Ulug’bek tumani,
Yassi 9/3, Toshkent, O’zbekiston /
h.r.: 20208000900905197001
«Universalbank» XATB ning Toshkent filiali
MFI: 00996
TIN: 305669413
OKED: 63120
e-mail: uz@zoodmall.com